"Nâng cao hiệu quả kiểm toán đối với hoạt động quản lý, khai thác và kinh doanh tài nguyên khoáng sản"

Phùng Tuấn

(Tài chính) Đó là nội dung của chương trình hội thảo do Cơ quan Kiểm toán Nhà nước và Hội Kế toán công chứng Australia (CPA Australia) đồng tổ chức tại Hà Nội vào ngày 15/11/2012. Hội thảo nằm trong khuôn khổ của Thỏa thuận Hợp tác đã ký kết giữa CPA Australia và Cơ quan Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2011 – 2016.

Hội thảo được tổ chức nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng kiểm toán đối với hoạt động quản lý, khai thác và kinh doanh tài nguyên khoáng sản của KTNN, trên cơ sở đó giúp Quốc hội, Chính phủ và Hội đồng Nhân dân các cấp nâng cao hiệu quả giám sát, quản lý tốt việc khai thác, kinh doanh tài nguyên khoáng sản. Mặt khác, đưa ra những kiến nghị nhằm sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách, những giải pháp chấn chỉnh, nâng cao chất lượng quản lý điều hành của Chính phủ về quản lý trong lĩnh vực khai thác và kinh doanh tài nguyên khoáng sản của Việt Nam.

Dự kiến sẽ có hàng trăm đại biểu tham dự hội thảo đến từ các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ như Ủy ban Tài chính-Ngân sách Quốc hội và Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành như Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Thuế, Cục Cảnh sát Kinh tế, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam, các chuyên gia, các nhà khoa học hàng đầu của Việt Nam như GS.TSKH. Đặng Hùng Võ, các cán bộ chuyên môn đến từ nhiều khu vực của Kiểm toán Nhà nước, và các hội viên của CPA Australia.

Đặc biệt, nhận lời mời của CPA Australia, bà Ellen Holland - Phó tổng Kiểm toán bang Victoria đồng thời là Hội viên Cao cấp của CPA Australia (FCPA) sẽ tham dự và chia sẻ kinh nghiệm về công tác kiểm toán đối với hoạt động quản lý nguồn tài nguyên môi trường của bang Victoria dựa trên những phát hiện trong các báo cáo kiểm toán hoạt động gần đây của bang này.

Trong thời gian qua công tác kiểm toán hoạt động quản lý khai thác và kinh doanh khoáng sản mới dừng lại ở mức độ lồng ghép trong các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính tại các đơn vị; hoạt động kiểm toán chủ yếu chú trọng vào kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ với ngân sách nhà nước mà chưa có điều kiện tổ chức thành những cuộc kiểm toán chuyên đề nhằm đi sâu kiểm tra, phân tích đánh giá tính kinh tế, tính hiệu quả và hiệu lực đối với hoạt động quản lý, khai thác và kinh doanh tài nguyên khoáng sản.

Kết quả của Hội thảo được kỳ vọng sẽ là căn cứ quan trọng để ứng dụng vào hoạt động kiểm toán đối với hoạt động quản lý, khai thác và kinh doanh tài nguyên khoáng sản của Kiểm toán Nhà nước, từ đó góp phần hỗ trợ đắc lực và có hiệu quả cho Chính phủ điều hành quản lý và Quốc hội, HĐND các cấp giám sát việc khai thác và kinh doanh tài nguyên khoáng sản cũng như đưa ra các kiến nghị nhằm sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách, những giải pháp chấn chỉnh, nâng cao chất lượng quản lý điều hành của Chính phủ về quản lý trong lĩnh vực khai thác và kinh doanh tài nguyên khoáng sản.