Nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế

pv.

(Tài chính) Sáng ngày 27/12/2014, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam tổ chức Hội thảo với chủ đề “Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế”.

Nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế - Ảnh 1
Đoàn chủ tọa Hội thảo. Nguồn: financeplus.vn


Tham dự Hội thảo có các đồng chí: GS.,TS. Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; GS.,TS Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Cao Đức Phát, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang; Đào Xuân Cần, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, Đặng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Đây là hội thảo lớn, thu hút sự tham gia của Đại diện các Bộ, ban, ngành liên quan, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia, nhà quản lý cùng đông đảo cơ quan thông tấn báo chí.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, GS.,TS Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chào mừng các nhà khoa học, nhà quản lý đã tham dự Hội thảo. Đồng chí nhấn mạnh, trong suốt quá trình đấu tranh thống nhất đất nước, Kinh tế tập thể đã có những đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Bước vào thời kỳ đổi mới, Kinh tế tập thể đã có nhiều đổi mới thích ứng với cơ chế mới, thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng. Tuy nhiên, kinh tế tập thể vẫn còn nhiều yếu kém cần khắc phục. Thực hiện Kết luận số 56 của Bộ Chính trị, Kinh tế tập thể đã có nhiều chuyển biến tích cực, giúp tăng thu nhập cho người lao động, là nhân tố góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, về tổng thể chuyển biến của Kinh tế tập thể còn chậm, thiếu ổn định, tỷ lệ đóng góp vào GDP giảm, trình độ năng lực cán bộ quản lý yếu... Đồng chí mong muốn các đại biểu làm rõ các vấn đề, nguyên nhân khách quan, chủ quan, nhận thức về cơ chế chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước về kinh tế tập thể, các mô hình hợp tác xã ...

Nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế - Ảnh 2
GS.,TS Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội thảo. Nguồn: financeplus.vn

Phát biểu tham luận tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Đắc Thắng, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cho biết, trải qua 20 năm xây dựng, Liên minh HTX Việt Nam đã trải qua 4 kỳ đại hội. Tổ chức của Liên minh HTX Việt Nam được kiện toàn từ Trung ương và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Hoạt động của Liên mình HTX từng bước được đổi mới, bám sát chức năng, nhiệm vụ để tổ chức các hoạt động, không ngừng nâng cao hiệu quả, từng bước đáp ứng yêu cầu của các HTX thành viên. Để củng cố, phát triển Liên minh HTX các cấp trong thời gian tới, Liên minh HTX kiến nghị về một số chính sách ưu đãi hơn đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên của Liên minh HTX Việt Nam và liên minh HTX các tỉnh, thành phố; cần tăng vốn cho các quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan trung ương cần quan tâm đánh giá, tổng kết các khu vực kinh tế tập thể trong 30 năm đổi mới.

Tham gia ý kiến tại Hội thảo, đồng chí Đặng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể với mục tiêu phát triển kinh tế tập thể một cách hiệu quả, làm cho thành phần kinh tế này phát huy tiềm năng, trở thành lực lượng to lớn, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Về mô hình tổ chức, đồng chí kiến nghị ở Trung ương thành lập Cục phát triển kinh tế hợp tác thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện chức năng thống nhất quản lý nhà nước về lĩnh vực phát triển kinh tê hợp tác xã, liên hiệp HTX, tổ hợp tác trong phạm vi cả nước. Đồng thời, Bộ Kế hoạch và đầu tư cũng kiến nghị kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế hợp tác tại các bộ, cơ quan ngang bộ; ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và cán bộ.

Từ góc nhìn của địa phương, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang cho biết, tỉnh đã tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể từ tỉnh đến cơ sở, củng cố Ban Đại diện HTX các huyện, thành phố, tổ chức thành công Đại hội Liên minh HTX tỉnh. Tỉnh Hà Giang đã có những chính sách ưu đãi riêng đối với HTX trong lĩnh vực nông lâm nghiệp và ở khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Đồng chí chia sẻ, một trong những thành công của tỉnh là đã xây dựng các tổ hợp tác theo phương châm ”4 có – 5 cùng”, đã thí điểm thành công và nhân rộng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang đã nêu một số kinh nghiệp về phát triển mô hình HTX kiểu mới của tỉnh Hà Giang và kiến nghị Trung ương sớm có định hướng kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, có chính sách tín dụng phù hợp.

Nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế - Ảnh 3
Đồng chí Cao Đức Phát phát biểu tại hội thảo. Nguồn: financeplus.vn

Phát biểu tại hội thảo, Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn nêu ý kiến, việc thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến kinh tế tập thể còn yếu, để thực hiện được chủ trương của Đảng vẫn còn rất nhiều khó khăn. Theo đồng chí, những khó khăn đó có liên quan đến 4 nhóm vấn đề là: cách tiếp cận; về chính sách; về quản lý nhà nước và vai trò của cấp ủy. Để tạo thuận lợi cho kinh tế tập thể phát triển hiệu quả, đồng chí đặt ra vấn đề, mục tiêu của chúng ta là sự liên kết có hiệu quả đem lại lợi ích gia tăng cho xã viên và các bên tham gia. Đồng chí nhấn mạnh, hiện chúng ta có lợi ích cho xã viên rất thấp và đó là nguyên nhân của sự ì ạch của HTX, nhất là HTX nông nghiệp, vì thế chúng ta phải làm rõ mục tiêu. Chúng ta cần có cách tiếp cận mềm dẻo hơn trong lĩnh vực nông nghiệp, HTX phải tập hợp nông dân lại để thực hiện quy trình VietGAP. Chính sách của chúng ta phải hướng tới hỗ trợ các HTX nâng cao khả năng cạnh tranh và dịch vụ đặc thù là chính. Đồng chí cho rằng, chúng ta có guồng máy, nhưng vẫn chưa làm hết trách nhiệm và năng lực của mình. Liên minh HTX không có chức năng quản lý nhà nước, vì vậy cần làm rõ phân công trong bộ máy nhà nước, các cấp ủy cũng cần quan tâm đúng mức hơn.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, về kinh tế hợp tác chúng ta đã có chủ trương rất lâu, nhưng có thành tựu cũng hết sức khó khăn. Theo đồng chí, chúng ta phải làm rõ quy luật phát triển kinh tế hợp tác. Nhắc lại lịch sử của HTX, đồng chí nêu vấn đề: các xã viên vẫn là hộ cá thể, không phủ định kinh tế cá thể. Kinh tế hợp tác thay thế kinh tế cá thể để không còn bóc lột, cuối cùng trở lại kinh tế hộ mà đất lại của nhà nước. HTX không triệt tiêu sản xuất cá thể mà hỗ trợ sản xuất cá thể tốt hơn là không liên kết, chúng ta đã có nhiều mô hình thành công. Đồng chí cho rằng, kinh tế hợp tác là một phương thức để hộ cá thể cạnh tranh được trong kinh tế thị trường. Muốn hội nhập quốc tế cần tạo sức mạnh pháp lý để cho các yếu tố đầu vào, đầu ra thì HTX mới có sức mạnh trên thị trường. Đồng chí chúc mừng thành công của Hội thảo, trên cơ sở này, chúng ta sẽ chuẩn bị để có những nghiên cứu sâu sắc hơn nữa về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ cho biết, Ban Tổ chức Hội thảo sẽ có báo cáo tổng thuật và hình thành kiến nghị chung để gửi đến Đảng và Nhà nước, góp phần thúc đẩy và nâng cao hiệu quả Kinh tế tập thể. Ban Kinh tế Trung ương cũng có đề nghị với Bộ Chính trị là sang năm xin phép được sơ kết 3 năm Kết luận 56 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa IX. Đồng chí bày tỏ hy vọng trong năm sau, chúng ta sẽ có hội nghị sơ kết công tác này. Thay mặt Ban tổ chức, đồng chí Trưởng Ban trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã quan tâm chỉ đạo suốt thời gian qua, cảm ơn đồng chí Cao Đức Phát đã dành thời gian cho Hội thảo. Đồng chí cũng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành ủy, các bộ ban ngành, nhà khoa học, nhà quản lý và tất cả các đại biểu tham gia, góp phần làm nên thành công của hội thảo hôm nay.