Nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng của kế toán viên chuyên nghiệp

PV.

Đó là đánh giá của Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn tại Lễ “Ký kết gia hạn Thỏa thuận hợp tác về Chương trình phối hợp tổ chức thi Kiểm toán viên, Kế toán viên chuyên nghiệp tại Việt Nam và các hoạt động hợp tác chiến lược giai đoạn 2017-2022 ” giữa Bộ Tài chính và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh (ACCA) diễn ra ngày 21/8.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn và ông Brian McEnery Chủ tịch Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh ký kết chương trình hợp tác.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn và ông Brian McEnery Chủ tịch Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh ký kết chương trình hợp tác.

Phát biểu tại lễ ký, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán. Năm 2003, Bộ Tài chính đã ký kết Thỏa thuận hợp tác với ACCA về chương trình thi phối hợp. Chương trình thi phối hợp trong những năm qua đã mang lại lợi ích thiết thực cho Việt Nam, tạo điều kiện cho Việt Nam có được đội ngũ kiểm toán viên đạt trình độ quốc tế, đáp ứng yêu cầu về kiểm toán ngày càng cao trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đánh giá cao hiệu quả mà chương trình hợp tác với ACCA mang lại. Cụ thể, với số lượng hơn 8.800 học viên theo học chương trình này, trong đó có hơn 1.800 học viên đã hoàn thành chương trình và có hơn 1.000 người đã trở thành hội viên chính thức của ACCA. Đây là kết quả rất đáng khích lệ trong thời gian vừa qua.

Bộ Tài chính thực hiện ký kết gia hạn Thỏa thuận hợp tác thêm 5 năm (giai đoạn 2017-2022) sẽ giúp nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng của kế toán viên chuyên nghiệp của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cũng như mang lại một môi trường kinh doanh minh bạch và công bằng hơn.

Tại lễ ký, ông Brian McEnery – Chủ tịch Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh (ACCA) cũng ghi nhận, thỏa thuận hợp tác về Chương trình phối hợp tổ chức thi Kiểm toán viên, Kế toán viên chuyên nghiệp tại Việt Nam là căn cứ để ACCA hỗ trợ Bộ Tài Chính triển khai các trọng tâm chiến lược của ngành, đặc biệt là việc triển khai cập nhật Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) phù hợp với Chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế (IFRS), tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kế toán, kiểm toán và xử lý vi phạm.

Đồng thời, thỏa thuận cũng thể hiện cam kết của ACCA tài trợ các suất học bổng toàn phần Chứng chỉ ACCA như Chuẩn mực lập Báo cáo tài chính quốc tế ACCA (IFRS) và phối hợp tổ chức các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm quốc tế tại Việt Nam, trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông Brian McEnery nhấn mạnh.