Nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo phục vụ sản xuất kinh doanh

Việt Dũng

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiêm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội vừa ký ban hành Quyết định số 12/QĐ-HĐQT về việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với hộ nghèo đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

Từ 01/03/2019, nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ. Nguồn: Internet
Từ 01/03/2019, nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ. Nguồn: Internet

Theo đó, từ ngày 01/03/2019, Ngân hàng Chính sách Xã hội nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ vay không phải bảo đảm tiền vay.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng nâng thời hạn cho vay tối đa lên 120 tháng phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển của các đối tượng đầu tư dài hạn.

Ngân hàng Chính sách Xã hội cho biết, tính đến hết năm 2018, tổng dư nợ các chương trình tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội đạt trên 187 nghìn tỷ đồng. Trong đó, dư nợ chương trình cho vay hộ nghèo 38 nghìn tỷ đồng (chiếm 20,2% tổng dư nợ) với 1,28 triệu hộ nghèo đang còn dư nợ. Tính riêng trong năm 2018, tổng doanh số cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 62.078 tỷ đồng với hơn 2,1 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn.