Đề xuất chuyển nguồn ngân sách hỗ trợ thuê nhà sang chương trình giải quyết việc làm là không phù hợp

Đề xuất chuyển nguồn ngân sách hỗ trợ thuê nhà sang chương trình giải quyết việc làm là không phù hợp

Phúc đáp Bộ Lao động – Thương bình và Xã hội về việc chuyển khoảng 2.800 tỷ đồng tiền hỗ trợ thuê nhà sang cấp bù lãi suất và phí quản lý để Ngân hàng Chính sách xã hội huy động thêm 30.000 tỷ đồng cho vay chương trình giải quyết việc làm, Bộ Tài chính cho rằng đề xuất này là không phù hợp.
Khẩn trương phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023

Khẩn trương phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương ngay sau Hội nghị phải triển khai ngay các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Đồng thời, khẩn trương phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023; chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Ngày 04/01/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 05/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đến năm 2030. Chiến lược nêu rõ quan điểm tín dụng chính sách xã hội là giải pháp quan trọng thực hiện các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước về tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện công bằng xã hội, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cũng như phát triển kinh tế - xã hội của Đất nước.
Tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội

Tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội

Ngày 04/01/2023, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định 05/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đến năm 2030. Chiến lược nêu rõ, Nhà nước tập trung nguồn lực cho NHCSXH để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội phù hợp với các chương trình mục tiêu quốc gia và các nội dung của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đất nước.
Nguồn lực quan trọng để nhiều hộ bứt phá, vươn lên tại Tây Ninh

Nguồn lực quan trọng để nhiều hộ bứt phá, vươn lên tại Tây Ninh

Trong 20 năm qua, chính sách tín dụng đối với người nghèo đã giúp cho 47.375 hộ vay trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thoát nghèo và thoát cận nghèo, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống. Chính sách tín dụng đối với người nghèo cũng đã tạo điều kiện chuyển biến nhận thức, thay đổi cách thức làm ăn cho hơn 47.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo.
Ngân hàng Chính sách xã hội đẩy mạnh triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Ngân hàng Chính sách xã hội đẩy mạnh triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 7/7/2022, Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) họp phiên thường kỳ quý II/2022. Trong 6 tháng đầu năm 2022, NHCSXH tập trung triển khai thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Bà Nguyễn Thị Hồng – Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị NHCSXH dự và chủ trì phiên họp.
Hỗ trợ lãi suất các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Hỗ trợ lãi suất các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Ngày 30/5/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay theo Nghị quyết 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.