Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn kho quỹ hệ thống

Theo dddn.com.vn

(Tài chính) Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản số 927/NHNN-PHKQ về việc tăng cường bảo đảm an toàn kho quỹ hệ thống ngân hàng.

Theo NHNN, thời gian qua công tác an toàn kho quỹ đã được các đơn vị chú trọng và nghiêm túc thực hiện, góp phần đảm bảo an toàn về người và tài sản kho quỹ ngân hàng. Để tăng cường công tác này, Thống đốc NHNN yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) triển khai một số nội dung: Tích cực quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định về giao nhận, bào quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá và các văn bản khác của NHNN có liên quan tới công tác tiền tệ, kho quỹ của NHNN ban hành. TCTD khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh kịp thời các văn bản quy định và hướng dẫn thực hiện trong hệ thống theo quy định tại Thông tư này cho phù hợp với mô hình hoạt động, cơ cấu tổ chức của đơn vị mình và chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tiền, tài sản.

Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo tiến hành kiểm tra, rà soát kho tiền, cửa kho tiền, các hệ thống thiết bị an toàn kho quỹ và các phương tiện bảo quản, vận chuyển tiền, công cụ hỗ trợ bảo vệ … Tiến hành thay thế, sửa chữa, bổ sung cho phù hợp; bảo trì, bảo dưỡng theo quy định, đảm bảo hoạt động ổn định.

NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố có kế hoạch, triển khai thực hiện việc chấp hành chế độ an toàn kho quỹ theo định kỳ và đột xuất đối với các TCTD trên địa bàn, chỉ đạo các TCTD kiểm tra, tự kiểm tra trong hệ thống…

Ngoài ra, cần thường xuyên quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác canh gác, bảo vệ kho tiền, đảm bảo an toàn tài sản trong kho tiền, nơi giao dịch tiền mặt, vận chuyển tiền trên đường; phải bố trí đầy đủ lực lượng trực bảo vệ kho tiền và phân công lãnh đạo trực đơn vị 24/24h trong các ngày nghỉ để chỉ đạo và xử lý kịp thời những công việc đột xuất liên quan; chủ động phối hợp với các cấp chính quyền địa phương, Công an,… xây dựng phương án phối hợp, hỗ trợ bảo vệ; đồng thời, kiểm tra, việc thực hiện các phương án phòng cháy chữa cháy, phương án bảo vệ, phương án chống đột nhập… dưới mọi hình thức.

Các TCTD đang thực hiện mô hình giao dịch theo đầu mối, mô hình trung tâm dịch vụ ngân quỹ, mô hình kho quỹ tập trung cần có báo cáo, đánh giá đối với mô hình của đơn vị mình và gửi về NHNN (Cục Phát hành và Kho quỹ) chậm nhất ngày 31/3/2015 để tổng hợp báo cáo.