Ngân hàng Thế giới hỗ trợ BHXH Việt Nam trong lĩnh vực BHYT

PV.

Ngày 4/12/2018, tại Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Phạm Lương Sơn tiếp và làm việc với ông Enis Baris, Giám đốc khu vực Đông Á - Thái Bình Dương ngành Y tế, Dinh dưỡng và Dân số và nhóm chuyên gia y tế của Ngân hàng Thế giới (WB) về công tác hỗ trợ trong lĩnh vực bảo hiểm y tế (BHYT).

Buổi làm việc nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa BHXH Việt Nam và WB về lĩnh vực BHYT. WB hiện đang đề xuất hoạt động hỗ trợ BHXH Việt Nam phát triển phương thức thanh toán theo chẩn đoán (DRG) và xây dựng niên giám thống kê.

Đánh giá cao những kết quả BHXH Việt Nam đạt được trong thời gian qua, ông Enis Baris cho biết, với cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin giám định BHYT, BHXH Việt Nam hoàn toàn có thể triển khai hoạt động này.

Tuy nhiên, BHXH Việt Nam cần chứng minh năng lực tổ chức tổ chức thực hiện bao gồm việc mô hình hóa và đánh giá tác động áp dụng DRG với từng loại bệnh viện. Do đó, WB đề nghị phía BHXH Việt Nam giao nhiệm vụ cho một đơn vị chủ trì, chịu trách nhiệm phối hợp với WB thực hiện đề án hỗ trợ.

Tại buổi làm việc, Phó Tổng giám đốc Phạm Lương Sơn cho biết, BHXH Việt Nam sẽ chủ động thực hiện cho đến khi có kết quả sơ bộ, sau đó sẽ phối hợp với Bộ Y tế để đối chiếu, hiệu chỉnh số liệu và dữ liệu.

Về việc xây dựng niên giám thống kê, Phó Tổng giám đốc Phạm Lương Sơn đề nghị, WB hỗ trợ xây dựng báo cáo hoạt động thường niên của BHXH Việt Nam, thay vì chỉ xây dựng niên giám thống kê về BHYT.

Cũng tại buổi làm việc, ông Dương Tuấn Đức, Giám đốc Trung tâm giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc đã giới thiệu về mô hình hoạt động và Hệ thống thông tin giám định BHYT của BHXH Việt Nam.