VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Đại hội cổ đông 2020 Eximbank bất thành

Lúc 9h37, tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ có 17,54% cổ phần nên không đủ tỷ lệ để tiến hành đại hội. Ảnh Nguyễn Mạnh

Đại hội cổ đông 2020 Eximbank bất thành

Sáng 30/6, đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 của Eximbank dự kiến tổ chức. Tuy nhiên, đến 9h30, tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ có 17,54% cổ phần nên không đủ tỷ lệ để tiến hành đại hội.

Eximbank trao quà tặng cho gia đình chính sách, người có công với Cách mạng tại tỉnh Hải Dương

Eximbank cùng Dcom hỗ trợ người Việt Nam ở Nhật Bản bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Eximbank tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo “Sống là để yêu thương”

Theo tài liệu ĐHCĐ thường niên 2020 được Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Eximbank công bố, dự kiến tại đại hội kỳ này, Eximbank sẽ trình ĐHĐCĐ bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ VII (2020-2025).

Đồng thời, trình cổ đông thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII là 11 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ VII dự kiến là 3 thành viên.

Trước đó, đại diện ngân hàng đã gửi thông báo thay Chủ tịch HĐQT. Theo đó, ông Yasuhiro Saitoh lên giữ vị trí này thay cho ông Cao Xuân Ninh có đơn từ nhiệm sau lần thứ 3 xin từ chức, nguyện vọng của ông Ninh mới được chấp thuận. Vấn đề là ở chỗ, tân chủ tịch HĐQT ông Saitoh lại là người mà cổ đông chiến lược nước ngoài Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) đang nắm 15% vốn tại Eximbank, muốn bãi nhiệm khỏi chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT cách đây không lâu.

Trước đó vào ngày 28/4, phía SMBC đã từng gửi văn bản kiến nghị đến HĐQT yêu cầu họp trực tiếp để thảo luận 2 vấn đề cụ thể là yêu cầu bãi nhiệm ông Yasuhiro Saitoh và giảm số lượng thành viên, bỏ phiếu tín nhiệm đối với HĐQT. Trước đây, ông Yasuhiro Saitoh từng là đại diện của SMBC tại Eximbank. Nhưng năm ngoái, SMBC đã có văn bản gửi HĐQT Eximbank thông báo, ông Yasuhiro Saitoh không phải là một viên chức, nhân viên, người được ủy nhiệm hay đại diện của SMBC từ ngày 18/5/2019.

Eximbank là ngân hàng đã có sự thay đổi nhiều nhất ở cấp nhân sự cấp cao, vì việc tranh chấp ghế nóng Chủ tịch HĐQT giữa các nhóm cổ đông chưa ngã ngũ.

Mặc dù nội bộ đang tranh chấp ghế nóng, nhưng trong kế hoạch kinh doanh năm 2020, Eximbank dự kiến lợi nhuận trước thuế và trích bổ sung dự phòng tất toán trái phiếu VAMC đạt 1,918 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận trước thuế là 1,318 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2019.

Tổng tài sản dự kiến đến cuối năm 2020 đạt 176,000 tỷ đồng, tương đương tăng 5% so với năm 2019. Huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 147,800 tỷ đồng, tăng 6%. Tập trung xử lý nợ xấu, nợ quá hạn để duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Dư nợ cấp tín dụng đến cuối năm 2020 dự kiến đạt 122,275 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2019, số dư nợ trên đã bao gồm dư nợ vay khách hàng và trái phiếu doanh nghiệp. Trong điều kiện kinh doanh thuận lợi, Eximbank sẽ xin phép Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều chỉnh tăng hạn mức tăng trưởng tín dụng.

Tính đến 9 giờ 37 phút ngày 30/06/2020, số cổ đông tham dự là 133 cổ đông, đại diện cho
215.598.236 cổ phần, chiếm tỉ lệ 17,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ quy định tại
luật Doanh nghiệp và Điều lệ Eximbank, Ông Trần Ngọc Dũng -Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ
đông đã tuyên bố đại hội không đủ điều kiện tiến hành.

Eximbank cũng muốn trình ĐHĐCĐ thay đổi một số Điều lệ Ngân hàng. Cụ thể, theo Điều lệ hiện tại Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng, Eximbank đề xuất sửa đồi người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng là Tổng giám đốc hoặc Chủ tịch HĐQT trong thời gian khuyết chức danh Tổng giám đốc mà chưa hoàn tất việc bổ nhiệm người khác thay thế.

ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2020 sẽ được triệu tập lần thứ 2 theo quy định của luật
Doanh nghiệp và Điều lệ Eximbank. Hội đồng Quản trị Eximbank sẽ thông báo thời gian và địa
điểm cụ thể theo trình tự thủ tục triệu tập được pháp luật quy định.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM