VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh phương án mua ngoại tệ

Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh phương án mua ngoại tệ. Nguồn: Internet

Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh phương án mua ngoại tệ

Ngân hàng Nhà nước thực hiện mua ngoại tệ kỳ hạn có hủy ngang mỗi tuần một lần vào ngày thứ Tư hàng tuần, thay vì mua hàng ngày như trước đây.

Chưa nên siết thêm tín dụng ngoại tệ

Quy định mới về quản lý ngoại hối đối với nguồn vốn ngoại tệ của dự án tài chính vi mô

Sẽ chấm dứt cho vay bằng ngoại tệ để chống đô-la hóa

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước ngừng mua ngoại tệ giao ngay, đồng thời thực hiện mua ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng có hủy ngang với tỷ giá mua kỳ hạn là 23.125 VND/USD (bằng mức giá mua giao ngay gần nhất). Mỗi tổ chức tín dụng chỉ được hủy ngang 1 lần và toàn bộ giá trị giao dịch đối với mỗi bán ngoại tệ cho Ngân hàng Nhà nước theo phương án này.

Đối tượng Ngân hàng Nhà nước mua kỳ hạn là các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trạng thái ngoại tệ dương và có nhu cầu bán ngoại tệ cho Ngân hàng Nhà nước; mức ngoại tệ mua tối đa cho mỗi tổ chức tín dụng mỗi lần tương đương mức để đưa trạng thái ngoại tệ của tổ chức tín dụng đó về cân bằng.

Trạng thái ngoại tệ để xem xét duyệt mua ngoại tệ là trạng thái ngoại tệ của tổ chức tín dụng vào cuối ngày làm việc liền trước ngày làm việc Ngân hàng Nhà nước mua ngoại tệ.

Trước đây, Ngân hàng Nhà nước cũng thực hiện mua/bán ngoại tệ theo kỳ hạn, đặc biệt là mua của các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ dương quy mô lớn để cân bằng trạng thái, với kỳ hạn mua là 3 tháng.

Tựu trung, bên cạnh việc ngừng mua ngoại tệ giao ngay, Ngân hàng Nhà nước cũng giãn kỳ hạn mua ngoại tệ từ 3 tháng lên 6 tháng.

Trong thông báo mới đây gửi các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước cho biết từ ngày 17/2/2021, Ngân hàng Nhà nước thực hiện mua ngoại tệ kỳ hạn có hủy ngang mỗi tuần một lần vào ngày thứ Tư hàng tuần, thay vì mua hàng ngày như trước đây. Trong trường hợp ngày thứ Tư trùng với ngày nghỉ lễ thì ngày mua ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước sẽ chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

Như vậy, tiếp nối động thái giãn kỳ hạn mua ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước đang giãn dần tần suất mua ngoại tệ.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM