Ngành Hải quan chủ động phương án khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp

PV.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, lãnh đạo Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện một số nội dung, phương án nhằm đảm bảo mục tiêu kép vừa chống dịch có hiệu quả và đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu được thông suốt, không để gián đoạn chuỗi cung ứng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan thành lập các tổ, nhóm nghiệp vụ theo dõi ảnh hưởng của dịch Covid-19, kịp thời tổng hợp, báo cáo, xử lý các khó khăn, vướng mắc của tổ chức, cá nhân, đơn vị trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan theo thẩm quyền.

Cùng với đó, thực hiện phân công, bố trí một phần cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý luân phiên làm việc trực tuyến, từ xa theo hướng dẫn tại Công văn số 3756/BTC-TCCB ngày 31/3/2020 của Bộ Tài chính; Công văn số 2558/TCHQ-VP ngày 27/5/2021 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19...

Tổng cục Hải quan giao Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ tình hình dịch bệnh tại địa phương nơi đơn vị đóng trụ sở, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và chỉ đạo của chính quyền địa phương, chủ động xây dựng phương án ứng phó với dịch Covid-19 nhằm đảm bảo việc thông quan hàng hoá không bị gián đoạn.

Cụ thể như, thành lập các tổ, nhóm nghiệp vụ theo dõi ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn quản lý để kịp thời tổng hợp, báo cáo, xử lý các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan theo thẩm quyền. Trường hợp có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền thì báo cáo Tổng cục Hải quan để được xem xét hướng dẫn.

Thiết lập bộ phận hoặc đơn vị làm việc dự phòng có thể thực hiện thay nhiệm vụ của đơn vị bị sự cố do Covid-19. Trường hợp không thể bố trí được đơn vị dự phòng thì có thể bố trí công chức làm việc luân phiên hoặc chia bộ phận làm việc hiện tại thành các bộ phận riêng biệt đảm bảo giãn cách để có bộ phận thực hiện thủ tục hải quan trong trường hợp một khu vực làm việc bị cách ly, phong tỏa không thực hiện được nhiệm vụ...

​Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, trong thời gian qua Tổng cục Hải quan đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo yêu cầu các đơn vị tăng cường thực hiện các giải pháp, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phòng, chống dịch Covid-19; thường xuyên cập nhật và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 và địa phương nơi đơn vị hải quan đóng trụ sở.