Ngành Hải quan: Nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác thu ngân sách những ngày đầu năm mới

Nghi Thu

(Tài chính) Năm 2013, ngành Hải quan được Quốc hội giao dự toán thu ngân sách Nhà nước (NSNN) là 237.500 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2012. Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn trong bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế còn có nhiều biến động. Do vậy, ngay từ các tháng đầu năm theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố đã đưa ra nhiều giải pháp quyết liệt nhằm thực hiện công tác thu NSNN.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN và đề ra giải pháp thu sớm

Kinh nghiệm trong năm 2012 cho thấy, dù đối mặt với bất kỳ khó khăn nào, nhưng nếu phong trào thi đua được tổ chức tốt thì kết quả thu NSNN sẽ vẫn hiệu quả cao. Phong trào thi đua có thể coi là động lực để các đơn vị trong toàn Ngành phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN. Hiện nay, hải quan các tỉnh đều đang đẩy mạnh phong trào thi đua nhằm đạt được kết quả cao nhất. Chẳng hạn, năm 2013, nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN không hề nhỏ là 15.880 tỷ đồng, Cục Hải quan Hà Nội đã quán triệt tới các đơn vị thuộc và trực thuộc phải khẳng định được quyết tâm chính trị hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN, trong đó Phòng Thuế xuất nhập khẩu (XNK) thi đua hoàn thành sớm kế hoạch giao chỉ tiêu thu NSNN năm 2013 cho các đơn vị; đồng thời xây dựng kế hoạch phối hợp, hỗ trợ giữa các phòng, ban với các chi cục hải quan trực thuộc Cục… Trong khi đó, với Cục Hải quan Đà Nẵng, Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Thanh Vân cho biết đơn vị đã phát động phong trào thi đua với khẩu hiệu “Kỷ cương - Cải cách - Phát triển” với mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt công tác thu nộp ngân sách, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động XNK của doanh nghiệp (DN)… bằng nhiều nội dung và biện pháp triển khai thực hiện thiết thực.

Triển khai mạnh mẽ hải quan điện tử (HQĐT) – “Điểm nhấn” trong công tác thu ngân sách năm 2013

Năm 2013, thủ tục HQĐT chính thức được áp dụng trên phạm vi cả nước. Sau 8 năm thí điểm, đến nay đã lan tỏa và tác động tới hoạt động của cả cơ quan Hải quan lẫn cộng đồng DN. Nhiều cục hải quan đang quyết tâm mở rộng triển khai thủ tục HQĐT ở mức cao nhất để hỗ trợ DN. Tại Cục Hải quan Hà Tĩnh, thủ tục HQĐT lần đầu tiên được áp dụng từ tháng 10/2010 tại Chi cục Hải quan Cảng Vũng Áng. Kế thừa những kinh nghiệm đã có được, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã chủ động mở rộng triển khai tại các đơn vị còn lại. Như vậy chỉ sau 1 năm, Hải quan Hà Tĩnh đã triển khai thủ tục HQĐT tại 100% chi cục. Trong khi đó, mục tiêu của Cục Hải quan Khánh Hòa năm 2013 là 80% số tờ khai và kim ngạch XNK được thông quan điện tử và 90% số thu ngân sách được thực hiện qua giao dịch điện tử. Hải quan Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện thủ tục HQĐT tại các chi cục, đảm bảo 100% các chi cục với tất cả các loại hình, tăng số lượng DN đăng ký làm thủ tục HQĐT… Lãnh đạo nhiều cục hải quan cho biết, để thủ tục HQĐT thực sự mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực cho DN, các đơn vị này đã thường xuyên đẩy mạnh công tác hỗ trợ DN tham gia thủ tục HQĐT, tổ chức lớp tập huấn, giúp cho DN nắm được quyền và nghĩa vụ của mình trong quá trình thực hiện thủ tục HQĐT. Bên cạnh đó, tiến hành nâng cấp hệ thống đáp ứng việc khai HQĐT sử dụng chữ ký số tại các chi cục; phối hợp với các nhà cung cấp phần mềm khai báo HQĐT, dịch vụ chữ ký số; tập huấn, hướng dẫn DN sử dụng chữ ký số trong khai báo HQĐT. Đồng thời, tuyên truyền về pháp luật giúp DN tiếp cận những quy định mới về chính sách quản lý hàng hóa XNK, chính sách thuế, các quy trình thủ tục hải quan…  

Đồng hành và tạo điều kiện để DN phát triển đóng góp trở lại cho ngân sách

Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho DN hoạt động kinh doanh qua đó đóng góp trở lại cho NSNN được ngành Hải quan đánh giá là nhiệm vụ trọng tâm. Nhằm đồng hành và tạo thuận lợi cho DN ở mức cao nhất, ngành Hải quan đang tập trung vào những giải pháp: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, Tuyên ngôn phục vụ khách hàng, tăng cường gặp trực tiếp DN để giải quyết dứt điểm các vướng mắc thuộc thẩm quyền, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động XNK của DN, không gây phiền hà sách nhiễu tiêu cực; tăng cường sự phối hợp, bảo đảm thời gian giải quyết công việc nhanh gọn, chính xác... Có thể chỉ ra một số ví dụ điển hình như Hải quan TP.Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp hỗ trợ và tạo thuận lợi cho DN trong việc thu nộp ngân sách, nuôi dưỡng nguồn thu. Trong khi đó, Cục Hải quan Quảng Trị cũng xác định các nhóm nhiệm vụ cơ bản cần triển khai thực hiện, đó là: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý hải quan, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động XNK, XNC, trong đó, trọng tâm là triển khai thủ tục HQĐT tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo và Chi cục Hải quan Khu thương mại Lao Bảo…

Quyết liệt xử lý nợ thuế và thu hồi nợ đọng

Quyết liệt xử lý nợ thuế và thu hồi nợ đọng là một trong những giải pháp hiệu quả nhằm đạt thu ngân sách trong năm 2012 trong bối cảnh nguồn thu khó khăn do hoạt động sản xuất – kinh doanh của DN bị đình trệ. Do vậy, trong năm 2013, công tác này tiếp tục được ngành Hải quan tiếp tục đẩy mạnh thực hiện. Cụ thể, Cục Hải quan Đắk Lắk đưa ra những giải pháp nhằm phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu thu nộp NSNN năm 2013 được giao là 475 tỷ đồng, không để phát sinh nợ thuế quá hạn vượt quá 2% tổng số thu thuế toàn Cục. Theo đó, sẽ tiếp tục duy trì các giải pháp đã thực hiện trong năm 2012, đồng thời đưa ra các nhóm giải pháp nhằm quản lý thuế chặt chẽ, áp dụng hiệu quả các giải pháp nhằm phòng, chống thất thu, nợ đọng thuế, chú trọng nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu bền vững hàng năm. Trong khi đó, chỉ tiêu thu ngân sách năm 2013 của Cục Hải quan Bình Dương được đánh giá là một nhiệm vụ rất khó khăn, đòi hỏi toàn Cục phải có kế hoạch, biện pháp sớm để tổ chức thu ngân sách và xử lý nợ đọng. Vì vậy, ngay sau kỳ nghỉ Tết dương lịch, Ban lãnh đạo Cục Hải quan Bình Dương và Trưởng các đơn vị đã có 01 buổi họp quan trọng để bàn về giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm này. Cục Hải quan Bình Dương tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp theo Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nợ thuế giai đoạn 2010-2015. Theo đó, sẽ phân loại nợ để quản lý chặt chẽ theo từng loại nợ; nâng cao trách nhiệm trong việc xử lý, thu hồi nợ; gắn trách nhiệm của CBCC với việc khen thưởng, kỷ luật nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong công tác thu đòi nợ; đẩy mạnh công tác thanh khoản thuế tạm thu, hàng GC, hàng SXXK nhằm kịp thời truy thu thuế đối với các trường hợp DN không xuất khẩu hoặc HĐGC đã hết hạn nhưng không thanh khoản theo qui định; từng Chi cục chủ động theo dõi thông báo cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ đăng ký để có biện pháp xử lý thu nợ kịp thời…

Nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại

Tăng cường công tác chống buôn lậu, chống gian lận thương mại cũng là một trong những giải pháp hiệu quả để thu NSNN. Rất nhiều giải pháp hữu hiệu được hải quan các tỉnh, thành đưa ra. Chẳng hạn, Hải Quan Lạng Sơn đã dựng lán, trại ngay sát đường biên để chốt chặn; các đường mòn lối mở đều được sử dụng dây thép gai, cột gỗ để rào chắn. Hiện nay, Hải quan Lạng Sơn và các lực lượng khác ứng trực 24/24 giờ từ nhiều tháng nên việc các đối tượng lén lút vận chuyển hàng lậu qua các đường mòn, lối tắt. Trong khi đó, Cục Hải quan An Giang và các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã liên tục tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn tình trạng nhập lậu qua biên giới dùng xe gắn máy chạy tốc độ cao chạy vào nội địa, đặc biệt là mặt hàng thuốc lá điếu. Để tránh hiện tượng một số DN lợi dụng chính sách ưu đãi thuế quan bán hàng sai đối tượng, lực lượng Hải quan An Giang đã phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát hàng rào cứng, cổng chính ra vào khu thương mại, quản lý bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ; tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các cửa khẩu, các tuyến kênh rạch trọng điểm. Đồng thời tăng cường kiểm soát các mặt hàng thuộc diện cấm, quản lý gắt gao nhằm hạn chế tối đa việc lợi dụng trong giải quyết thủ tục Hải quan để gian lận trong khai báo xuất khẩu hàng hóa trong dịp Tết.

Trong khi đó, Cục Hải quan Nghệ An tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trong địa bàn hoạt động hải quan để phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ, các chất ma túy qua biên giới, gian lận thương mại, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tập trung vào các mặt hàng có thuế suất cao như rượu, bia, thuốc lá… và các mặt hàng trọng điểm như gia súc, gia cầm, động vật hoang dã, các chất ma túy, vũ khí, pháo nổ, nước giải khát, đồ chơi trẻ em nguy hiểm, văn hóa phẩm độc hại, vàng bạc, đá quý, ngoại tệ, tiền Việt Nam và tiền giả. Tăng cường kiểm tra ngăn chặn hành vi lợi dụng chính sách định mức tiêu chuẩn miễn thuế của các đối tượng xuất nhập cảnh và cư dân biên giới…