Ngành Hải quan tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới

Theo customs.gov.vn

(Tài chính) Tổng cục Hải quan vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị trong ngành tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Lực lượng Hải quan và Biên phòng bàn kế hoạch bắt giữ buôn lậu. Nguồn: internet
Lực lượng Hải quan và Biên phòng bàn kế hoạch bắt giữ buôn lậu. Nguồn: internet

Thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với tình hình thực tế địa bàn.

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của các cấp lãnh đạo trong việc tăng cường thực hiện phòng chống tội phạm, kiểm soát ma túy, phòng chống rửa tiền...

Cục Điều tra chống buôn lậu chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng. Đẩy mạnh công tác nghiệp vụ, xác định trọng điểm, tập trung vào các đối tượng, các mặt hàng có nguy cơ vi phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Cục Giám sát quản lý hải quan chủ động rà soát các quy định về chính sách mặt hàng, quy trình thủ tục liên quan có khả năng bị lợi dụng để vận chuyển trái phép các mặt hàng cấm, mặt hàng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Ban Quản lý rủi ro tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các tỉnh, thành phố thu thập, phân tích thông tin về hoạt động xuất nhập khẩu có nghi vấn, xác định trọng điểm, áp dụng tiêu chí, phân luồng, kiểm tra thực tế với các doanh nghiệp, lô hàng có độ rủi ro cao.

Đối với các Cục Hải quan tỉnh, thành phố, cần thực hiện đúng quy trình, thủ tục; kiểm tra giám sát chặt chẽ; tăng cường thu thập xử lý thông tin, xử lý nghiêm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Chủ động phối hợp với các lực lượng khác nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Tích cực tham gia các lớp tập huấn, phong trào quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới do chính quyền địa phương tổ chức.

Văn phòng Tổng cục phối hợp với báo chí trong ngành tuyên truyền, phổ biến âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, nâng cao trách nhiệm, nhận thức trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Trong những năm qua, ngành Hải quan đã luôn chủ động, tích cực phối hợp với các Bộ, ngành, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Những hành động mới của ngành Hải quan tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới được triển khai trong bối cảnh tình hình chủ quyền, an ninh biên giới diễn biến phức tạp, đặc biệt sau sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng biển chủ quyền Việt Nam, gây căng thẳng chính trị, ảnh hưởng đến hòa bình khu vực và đe dọa chủ quyền, an ninh quốc gia.