Ngành Hải quan thu ngân sách đạt 99,95% dự toán

Theo N.Linh/haiquanonline.com.vn

Theo Tổng cục Hải quan, thu ngân sách nhà nước (NSNN) từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 10 (từ 1 đến 31/10) đạt 28.089 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 10 là 314.845 tỷ đồng, đạt 99,95% dự toán, đạt 95,1% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 25,24% so với cùng kỳ năm trước.

Công chức Cục Hải quan Thanh Hóa kiểm tra hàng hóa nhập khẩu. Ảnh: Phong Nhân
Công chức Cục Hải quan Thanh Hóa kiểm tra hàng hóa nhập khẩu. Ảnh: Phong Nhân

Tính riêng tháng 10/2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 53,5 tỷ USD, giảm 0,4% so với tháng trước. Trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 27,3 tỷ USD, tăng 1%, tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 26,2 tỷ USD, giảm 1,7% so với tháng trước.

Lũy kế 10 tháng qua, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt 537,32 tỷ USD, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 267,93 tỷ USD, tăng 16,6% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 269,38 tỷ USD, tăng 28,2%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 10/2021 ước tính thặng dư 1,1 tỷ USD. Tính chung, lũy kế trong 10 tháng năm 2021, Việt Nam vẫn nhập siêu 1,45 tỷ USD, ngược lại với con số xuất siêu 19,63 tỷ USD của 10 tháng năm trước.

Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 10/2021 có tổng trị giá xuất nhập khẩu ước đạt 37,8 tỷ USD, giảm nhẹ 1% so với tháng trước. Trong đó xuất khẩu ước 20,2 tỷ USD, tăng 1,8% so với tháng trước; nhập khẩu là 17,6 tỷ USD, giảm 4,1%.

Lũy kế trong 10 tháng năm 2021, khu vực FDI có trị giá xuất nhập khẩu ước đạt 373,65 tỷ USD, chiếm 70% tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước và tăng 25,3 % so với cùng kỳ năm trước. Trong đó tổng trị giá xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp này ước đạt 196,77 tỷ USD, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm 2020 và trị giá nhập khẩu ước 176,88 tỷ USD, tăng 31,3%.

Trong tháng 10, nhiều hoạt động cải cách thể chế, thủ tục hành chính tiếp tục được ngành Hải quan tích cực xây dưng, hoàn thiện

Tổng cục Hải quan đã chủ động phối hợp tích cực với các đơn vị liên quan như các bộ, ngành, Văn phòng Chính phủ và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong việc xây dựng, hoàn thiện các dự thảo văn bản và đảm bảo thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục quy định.

Cụ thể: Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng (KTCL) và kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) đối với hàng hóa nhập khẩu; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015; Nghị định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử; Nghị định quy định thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh hàng hóa, người và phương tiện vận tải theo Cơ chế một cửa quốc gia.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan cũng trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 82/2021/TT-BTC ngày 30/9/2021 quy định về giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, chuyển cửa khẩu trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu ùn tắc hoặc có nguy cơ ùn tắc tại cảng biển nơi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19.

Trong công tác cải cách hành chính (CCHC), Tổng cục Hải quan triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Thông báo số 589/TB-BTC ngày 23/8/2021 của Bộ Tài chính về việc phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh cải cách các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, thu hút đầu tư nước ngoài, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam.

Đồng thời, thực hiện Thông báo số 673/TB-BTC ngày 1/10/2021 về xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết TTHC; tổng hợp phản ánh, kiến nghị và ý kiến tham vấn về quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; gửi Hiệp hội doanh nghiệp Phiếu khảo sát về thực trạng cung cấp, thực hiện TTHC của doanh nghiệp trong bối cảnhđại dịch COVID-19 theo yêu cầu của Bộ Tài chính; tham gia ý kiến về Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bộ Công Thương theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ.

Hoàn thành việc chấm điểm, xếp hạng và công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả CCHC năm 2020 của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan, đồng thời, chỉ đạo các đơn vị khắc phục các tiêu chí thành phần bị trừ điểm của Chỉ số CCHC năm 2020.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan tiếp tục phối hợp Dự án TFP hoàn thiện hồ sơ đánh giá tác động của TTHC tại dự thảo Nghị định quy định cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng và kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.