Ngành Thuế hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2012

Theo Báo Hải quan

Theo tin từ Tổng cục Thuế, đến hết ngày 28/12/2012, toàn ngành Thuế đã hoàn thành dự toán Quốc hội, Chính phủ giao năm 2012 là xấp xỉ 587.000 tỷ đồng, tạo nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của đất nước.

 Ngành Thuế hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2012
Cơ quan Thuế các cấp làm việc đến hết ngày 31/12/2012

Ước cả năm 2012 số thu sẽ đạt khoảng 587.880 tỷ đồng (101,1% dự toán và 108,7% cùng kỳ năm 2011), trong đó dầu thô 130.400 tỷ đồng (149,9% dự toán), thu nội địa 457.480 tỷ đồng (92,5% dự toán), thu nội địa trừ đất 419.310 tỷ (91,6% dự toán và 110,4% cùng kỳ).

Để đạt được kết quả này, toàn ngành Thuế đã tăng cường công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh, tạo sức lan tỏa, nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế, của cán bộ thuế, cơ quan Thuế, nâng cao hiệu lực hiệu quả đối với công tác thuế.

Tạo môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng cho người nộp thuế thuộc mọi thành phần kinh tế trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước, góp phần thúc đẩy đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh. Theo đó, cơ quan Thuế các tỉnh, thành phố tổ chức đánh giá tổng kết công tác chống thất thu, nợ đọng thuế của cả giai đoạn 2009-2012 trên địa bàn quản lý, đánh giá mức độ thất thu, nợ đọng thuế trên từng địa bàn, lĩnh vực, xác định rõ lĩnh vực còn thất thu, nhận dạng chính xác các nhóm tổ chức, cá nhân người nộp thuế có khả năng rủi ro cao để lập danh sách các doanh nghiệp cần thanh tra, kiểm tra thuế, tập trung thu nợ thuế.

Tập trung một số lĩnh vực chủ yếu: kiểm tra, thanh tra chống chuyển giá đối với các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn; hoàn thuế, khấu trừ thuế Giá trị gia tăng; thu thuế đối với lĩnh vực bất động sản, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; quản lý thu thuế đối với hàng hóa biên mậu...

Vào những ngày tận cùng của năm 2012, hệ thống cơ quan Thuế các cấp đã thực hiện nghiêm Công điện của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế về việc bố trí, phân công cán bộ công chức làm việc các ngày 29, 30 và 31/12/2012 để tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính về thuế cho người nộp thuế (đặc biệt các hồ sơ liên quan đến các khoản thu về đất, lệ phí trước bạ); kế toán và tổng hợp báo cáo đầy đủ, kịp thời tình hình thu nộp ngân sách nhà nước đến hết ngày 31/12/2012;

Đôn đốc đối tượng nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước, phối hợp với các Kho bạc  Nhà nước, ngân hàng thương mại tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước vào các ngày trên.