Ngành Thuế triển khai công tác thanh tra, kiểm tra thuế các tháng cuối năm

Nội dung: Việt Dũng - Thiết kế: T. Anh

Trong những tháng còn lại của năm, toàn ngành Thuế tiếp tục tập trung triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được Quốc hội, Chính phủ giao.

Ngành Thuế triển khai công tác thanh tra, kiểm tra thuế các tháng cuối năm - Ảnh 1