Ngày 10/12/2018, nâng cấp hệ thống nộp thuế điện tử và thông quan 24/7

PV.

​Tổng cục Hải quan thông báo, từ 0 giờ ngày 10/12/2018, hệ thống nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 sẽ được nâng cấp bổ sung các chức năng mới nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Trường hợp người nộp thuế chưa sử dụng Hệ thống 24/7 muốn tham gia thì phải có 02 user đăng ký tại Hệ thống VNACCS/VCIS. Nguồn: internet
Trường hợp người nộp thuế chưa sử dụng Hệ thống 24/7 muốn tham gia thì phải có 02 user đăng ký tại Hệ thống VNACCS/VCIS. Nguồn: internet

Theo đó, để sử dụng được hệ thống mới, Tổng cục Hải quan yêu cầu người nộp thuế phải có 2 tài khoản (user) trong đó 01 user cho người lập lệnh và 01 user cho người duyệt lệnh. Hai user này phải đăng ký sử dụng thành công trên hệ thống VNACCS và có chữ ký điện tử đã được đăng ký sử dụng.

Trường hợp người nộp thuế đang sử dụng nộp thuế điện tử 24/7 cần khai bổ sung 01 user mới theo nguyên tắc: User đã đăng ký truy cập và đang sử dụng sẽ được hệ thống ngầm định là user quản trị, phê duyệt; User này không cần phải đăng ký lại. Một user mới phải được doanh nghiệp đăng ký bổ sung thêm bằng cách đăng nhập vào user đã đăng ký, tạo mới thêm một user tạo lập chứng từ.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn, trường hợp người nộp thuế chưa sử dụng Hệ thống 24/7 muốn tham gia thì phải có 02 user đăng ký tại Hệ thống VNACCS/VCIS, có thiết bị chữ ký số được đăng ký sử dụng và còn hiệu lực và phải download phần mềm sử dụng chữ ký số trên máy tính cá nhân từ Hệ thống nộp thuế điện tử 24/7.

Trước đó, để đáp ứng quy định về an ninh an toàn hệ thống khi thanh toán điện tử của Ngân hàng Nhà nước và tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, Tổng cục Hải quan đã xây dựng bổ sung nhiều chức năng mới trên Hệ thống nộp thuế điện tử và thông quan 24/7.

Hệ thống nộp thuế điện tử 24/7 giúp doanh nghiệp có thể chủ động nộp tiền thuế vào mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện. Đặc biệt, hình thức nộp thuế này sẽ đảm bảo thông tin nộp thuế của người nộp thuế toàn vẹn, không lộ bí mật thông tin trong quá trình trao đổi trên hệ thống, khắc phục hạn chế về giới hạn trường thông tin nộp tiền khi trao đổi một hoặc nhiều giấy nộp tiền thanh toán qua liên ngân hàng, khắc phục được hạn chế về thời gian giao dịch của các ngân hàng thương mại.