23 ngân hàng tham gia thu thuế điện tử 24/7

PV.

Mới đây, Tổng cục Hải quan có văn bản gửi tới các cục hải quan tỉnh, thành phố thông báo về việc bổ sung thêm Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam vào danh sách ngân hàng triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7.

Tính đến 15/10/2018, có 23 ngân hàng tham gia thu thuế điện tử 24/7. Nguồn: Internet
Tính đến 15/10/2018, có 23 ngân hàng tham gia thu thuế điện tử 24/7. Nguồn: Internet
Theo đó, kể từ ngày 15/10/2018, Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam sẽ chính thức triển khai thu thuế điện tử và thông quan 24/7 trên phạm vi toàn quốc.
Trước đó, ngày 13/9/2018, Tổng cục Hải quan đã thông báo bổ sung 04 ngân hàng phối hợp thu triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 gồm: Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên Shinhan Việt Nam, Ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex (PG Bank), Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam.
Như vậy, tính đến 15/10/2018, có 23 ngân hàng tham gia thu thuế điện tử 24/7, trong tổng số 38 ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan.  Trong tổng số 23 ngân hàng hàng triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, hiện có 5 ngân hàng nước ngoài.
Cũng trong ngày 13/9/2018, Tổng cục Hải quan đã thông báo tới các ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan về việc ký lại Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu với Tổng cục Hải quan do một số căn cứ pháp lý đã thay đổi. Đồng thời, để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, Tổng cục Hải quan cũng đề nghị các ngân hàng phối hợp thu thực hiện một số nội dung công việc như thống kê các mã lỗi của hệ thống, tăng cường công tác hỗ trợ, tuyên truyền nộp thuế điện tử cho các doanh nghiệp có mở tài khoản tại ngân hàng…
Thời gian tới, Tổng cục Hải quan tiếp tục mở rộng chương trình nộp thuế điện tử 24/7 với các ngân hàng thương mại khác đã ký kết phối hợp thu với Tổng cục Hải quan nếu ngân hàng đáp ứng được các yêu cầu và điều kiện của đề án nộp thuế điện tử 24/7 về nâng cấp cổng công nghệ thông tin.