Ngày 25/3, sẽ đấu giá hơn 16 triệu cổ phần của CIENCO 4

PV.

(Tài chính) Ngày 25/3/2014, Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 4 (CIENCO 4) sẽ thực hiện đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá là hơn 16 triệu cổ phần (tương đương 26,88% vốn điều lệ sau cổ phần hóa) với giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phần.

Hoạt động xây lắp thường xuyên mang lại khoảng 90% doanh thu và 50%-80% lợi nhuận cho CIENCO 4 trong những năm gần đây. Nguồn: FinancePlus.vn
Hoạt động xây lắp thường xuyên mang lại khoảng 90% doanh thu và 50%-80% lợi nhuận cho CIENCO 4 trong những năm gần đây. Nguồn: FinancePlus.vn

CIENCO 4 tiền thân là Cục Công trình - Bộ Giao thông Vận tải, được thành lập tại Hà Nội năm 1962. Với bề dày truyền thống hơn 50 năm xây dựng và phát triển, đến thời điểm 30/06/2013, Tổng Công ty đang thực hiện quản lý phần vốn Nhà nước tại 5 công ty con.

Trong sản xuất kinh doanh, CIENCO 4 tập trung vào các hoạt động chính là xây lắp, thu phí (BOT), bán điện (từ nhà máy Thủy điện Đa Khai) và thương mại (mua bán vật tư ngành xây dựng). Trong đó, hoạt động xây lắp mang lại doanh thu và lợi nhuận chính cho Tổng Công ty với việc đóng góp 89%-92% tổng doanh thu và 49%-80% tổng lợi nhuận từ năm 2010 đến 2012.

Trong thời gian qua, Tổng Công ty đã thực hiện thi công xây dựng một số công trình tiêu biểu với giá trị lớn như nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn Vinh-Đông Hà, đường Hồ Chí Minh, đường cao tốc Hồ Chí Minh-Trung Lương, đường Vành đai 3, cầu Bến Thủy 2…Bên cạnh đó, Tổng Công ty cũng đang quản lý và sử dụng 8 lô đất tại Hà Nội, Nghệ An và TP. Hồ Chí Minh với tổng diện tích 29.645,8 m2, trong đó có 5 lô đất tại Nghệ An, tương đương 28.174 m2 (chiếm tới 95% tổng diện tích).

Về kết quả kinh doanh của CIENCO 4 trong những năm gần đây, lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ ROE từ năm 2010 đến năm 2012 có sự tăng trưởng mạnh, nhất là trong năm 2012. Trong đó, năm 2011, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 17,4 tỷ đồng (tăng 8,75% so với năm 2010) và tỷ lệ ROE đạt 10,45% (tăng 2,85% so với năm 2010); năm 2012, lợi nhuận sau thuế đạt 80,2 tỷ đồng (tăng 361% so với năm 2012) và tỷ lệ ROE đạt 34,32% (tăng gấp 3,3 lần so với năm 2011).

Tại thời điểm 30/6/2013, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp được xác định là hơn 383 tỷ đồng. Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ sau chuyển đổi của CIENCO 4 là 600 tỷ đồng, tương đương với tổng số cổ phần phát hành lần đầu là 60.000.000 cổ phần. Trong đó, ngày 25/3/2014, CIENCO 4 sẽ thực hiện bán đấu giá công khai 16.125.200 cổ phần.