Nghị định số 08/2023/NĐ-CP sẽ mang lại nhiều hiệu ứng tích cực

PV. (t/h)

Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP với nhiều quy định mới được sửa đổi, bổ sung liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều hiệu ứng tích cực cho thị trường TPDN và các đối tượng liên quan.

Việc Nghị định số 08/2023/NĐ-CP được chính thức ban hành sẽ tác động tới thị trường TPDN theo hướng tích cực.
Việc Nghị định số 08/2023/NĐ-CP được chính thức ban hành sẽ tác động tới thị trường TPDN theo hướng tích cực.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch TPDN riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán TPDN ra thị trường quốc tế. Theo đó, kể từ ngày 5/3/2023, sẽ có một số quy định liên quan đến TPDN được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế, góp phần giảm bớt những áp lực trên TPDN hiện nay.

Theo đánh giá chung, Nghị định này sẽ mang lại nhiều hiệu ứng tích cực. Cụ thể, xét về thị trường TPDN riêng lẻ, theo các chuyên gia tài chính, việc Nghị định số 08/2023/NĐ-CP được chính thức ban hành sẽ tác động tới thị trường theo hướng tích cực là tạo khuôn khổ pháp lý để tổ chức phát hành, trái chủ có thêm thời gian và thêm lựa chọn mới cho việc đàm phán thanh toán gốc, lãi vay. Trong khi đó, tổ chức phát hành có thêm thời gian để tái cấu trúc tài chính nếu đàm phán gia hạn nợ thành công với trái chủ, có thêm phương án hoán đổi tài sản để trả nợ cho trái chủ hợp pháp.

Đáng chú ý, quyền lợi của trái chủ vẫn được đề cao trong Nghị định số 08/2023/NĐ-CP khi việc trái chủ có chấp thuận phương án gia hạn nợ hoặc hoán đổi tài sản của tổ chức phát hành đưa ra hay không thì quyền lợi của trái chủ vẫn phải được tổ chức phát hành đảm bảo. Với Nghị định mới, theo ông Đỗ Bảo Ngọc - Phó Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam, các trái chủ có thêm cơ hội được thanh toán gốc và lãi vay bằng những tài sản khác có giá trị tương xứng. Nhiều tổ chức phát hành sẽ có thể thời gian để cấu trúc tài chính, thanh khoản tài sản khi có thể đàm phán thành công với trái chủ trong thời gian tới. Điều này cũng đồng nghĩa với việc sẽ giảm đáng kể nguy cơ vỡ nợ trái phiếu của nhiều tổ chức phát hành trong ngắn hạn, khi trong thời gian qua nhiều đơn vị đã không thể thanh toán được gốc và lãi đến hạn và trong hạn... 

Nhiều ý kiến đánh giá cao khi cho rằng, Nghị định số 08/2023/NĐ-CP chính là căn cứ pháp luật để DN phát hành trái phiếu thực hiện đàm phán với nhà đầu tư trái phiếu, nhất là nhà đầu tư cá nhân về kéo dài kỳ hạn của trái phiếu trong thời gian tối đa không quá 2 năm, hoặc thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác trên cơ sở thỏa thuận tự nguyện, tuân thủ quy định của pháp luật dân sự và bảo vệ quyền lựa chọn của "trái chủ" thiểu số, kể cả trường hợp việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu đã được người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu trở lên chấp thuận.

Đồng quan điểm này, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh cho rằng, Nghị định số 08/2023/NĐ-CP sẽ vừa tháo gỡ được vướng mắc, khó khăn, vừa xác định lộ trình xây dựng thị trường TPDN theo hướng minh bạch, lành mạnh, an toàn, bền vững và trở thành kênh huy động vốn xã hội hóa trung hạn, dài hạn quan trọng của nền kinh tế, trong đó có lĩnh vực bất động sản. Đặc biệt, Nghị định này sẽ tác động rất tích cực và hiệu quả đến việc xử lý 119.000 tỷ đồng trái phiếu đến hạn trong năm 2023.

Tuy nhiên, về lâu dài, Nghị định số 08/2023/NĐ-CP không phải là giải pháp chính cho quá trình xử lý dứt điểm những vấn đề của thị trường TPDN hiện nay. Nói cách khác, Nghị định số 08/2023/NĐ-CP được ban hành là để bình ổn những vấn đề cấp thiết trong ngắn hạn, chứ không phải là giải pháp để xử lý dứt điểm được vấn đề của thị trường TPDN và những khúc mắc về tình hình tài chính của nhiều tổ chức phát hành lớn, trong đó có nhiều DN bất động sản.

Theo các chuyên gia, điều quan trọng nhất hiện nay, để thị trường này phát triển bền vững quan trọng nhất vẫn phải có những động thái thay đổi từ DN và nhà đầu tư.