Xếp hạng tín nhiệm góp phần tăng chất cho thị trường vốn

Xếp hạng tín nhiệm góp phần tăng chất cho thị trường vốn

Ông Nguyễn Quang Thuân - Chủ tịch Hội đồng Quản trị FiinRatings cho rằng, xếp hạng tín nhiệm là một phần của hệ thống thị trường vốn, đặc biệt là thị trường trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu, góp phần làm minh bạch hóa thị trường, lấy lại niềm tin của nhà đầu tư.
Nghị định số 08/2023/NĐ-CP hỗ trợ và bảo vệ quyền lựa chọn của trái chủ

Nghị định số 08/2023/NĐ-CP hỗ trợ và bảo vệ quyền lựa chọn của trái chủ

Chia sẻ với Tạp chí Tài chính, TS. Lê Duy Bình - Giám đốc Economica Việt Nam cho biết, Nghị định số 08/2023/NĐ-CP hỗ trợ nhà đầu tư trái phiếu lấy lại vốn của mình bằng cách trao cơ hội pháp lý cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu sửa sai, khơi thông dòng tiền, khôi phục thị trường trường thông qua sự chấp thuận của họ.