Thị trường trái phiếu doanh nghiệp có nhiều dấu hiệu cải thiện

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp có nhiều dấu hiệu cải thiện

Sau khi Nghị định số 08/2023/NĐ-CP được ban hành, cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp để ổn định thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) theo chỉ đạo của Chính phủ và Lãnh đạo Chính phủ, kể từ quý II/2023, tình hình thị trường TPDN có dấu hiệu cải thiện và tâm lý nhà đầu tư đã dần ổn định trở lại.
Quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ dần đi vào ổn định

Quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ dần đi vào ổn định

Tính tới ngày 12/7/23, quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) có xu hướng thu hẹp khi dư nợ TPDN đăng ký lưu ký đạt gần 1,1 triệu tỷ đồng, tương ứng với khoảng 11% quy mô nền kinh tế. Tuy nhiên, theo dự báo của các chuyên gia, thời gian tới, quy mô thị trường dần đi vào ổn định.
Triển vọng ngành thép đến từ nhiều “cú huých” trong chính sách

Triển vọng ngành thép đến từ nhiều “cú huých” trong chính sách

Nhiều “cú huých” trong chính sách như Nghị định số 08/2023/NĐ-CP sửa đổi một số điều tại các nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; Đề án một triệu căn hộ nhà ở xã hội… được kỳ vọng sẽ là điểm tựa để ngành thép lấy lại đà tăng trưởng tốt trong 6 tháng cuối năm.