Nghỉ dưỡng sức tính cả ngày nghỉ hằng tuần, ngày lễ

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Bà Phùng Thị Thúy Liễu (vthl@...) hỏi: Người lao động nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe theo số ngày quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), nhưng cơ quan BHXH lại tính cả ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ hàng tuần. Như vậy có đúng quy định không?

Ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Trưởng ban Ban Thực hiện chính sách BHXH, BHXH Việt Nam trả lời bà Phùng Thị Thúy Liễu như sau:

Tại Điều 17 Nghị định số 152/2006/NĐCP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc quy định lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu hoặc sau thời gian hưởng chế độ khi sinh con theo quy định mà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe.

Thời gian nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe trong một năm tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần, ngày đi và về nếu nghỉ tại cơ sở tập trung.

Với quy định trên, thời gian người lao động nghỉ nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe được tính bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần là đúng quy định.