VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Phối hợp chặt chẽ  giữa cơ quan BHXH và tài chính trong đốc thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN

BHXH Việt Nam phát động phong trào thi đua nước rút hoàn thành kế hoạch năm 2017 đến từng công chức, viên chức.

Phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan BHXH và tài chính trong đốc thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN

BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 5295/BHXH-BT về việc đôn đốc thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp năm 2017. Trước đó, ngày 17/11/2017, Bộ Tài chính đã gửi văn bản số 15605/BTC-HCSN về việc điều chỉnh dự toán thu, chi về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp năm 2017 của BHXH Việt Nam.

BHXH TP. Hà Nội: Mạnh tay xử lý nợ đọng bảo hiểm xã hội

Trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sẽ bị xử lý hình sự

Tham vấn quốc tế về định hướng, giải pháp phát triển ngành BHXH Việt Nam

Gần 29.000 lao động chưa đóng tiền bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc đối với học sinh, sinh viên

Chưa xem xét nâng mệnh giá bảo hiểm y tế

Công văn số 5295/BHXH-BT về việc đôn đốc thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp năm 2017, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài chính các cấp, cơ quan quản lý đối tượng tham gia BHYT để chuyển tiền đóng BHYT kịp thời cho các đối tượng do ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng năm 2017 vào Quỹ BHYT trước ngày 31/12/2017.

Tổ chức thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN đột xuất đối với các doanh nghiệp đóng không đủ số người thuộc diện bắt buộc tham gia, nợ tiền đóng kéo dài từ 3 tháng trở lên; cương quyết xử lý những doanh nghiệp cố tình chây ỳ, chậm đóng làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động.

Chỉ đạo Phòng Khai thác và thu nợ cử chuyên quản trực tiếp đến đơn vị đôn đốc thu kịp thời, không để nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Công khai danh tính đơn vị, doanh nghiệp nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN với số tiền lớn, kéo dài trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài địa phương, đặc biệt là hệ thống truyền thanh cấp xã).

Phối hợp với ngân hàng đã ký thỏa thuận với BHXH Việt Nam về việc hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho đơn vị vay để trả lương cho người lao động hoặc cho vay theo gói thầu mà có trả lương cho người lao động thì bắt buộc kèm theo tiền đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp phần trách nhiệm phải đóng của đơn vị, doanh nghiệp; đồng thời, trích tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN của người lao động chuyển vào quỹ BHXH, BHYT, BHTN.

Phát động phong trào thi đua nước rút, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu năm 2017 đến từng công chức, viên chức.

BHXH Việt Nam cũng yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố kịp thời báo cáo tình hình khó khăn, vướng mắc trong việc đôn đốc thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN về BHXH Việt Nam (qua Ban Thu) để được hỗ trợ, hướng dẫn. 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM