Gần 29.000 lao động chưa đóng tiền bảo hiểm xã hội

PV.

Trong 10 tháng đầu năm 2017, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã tiến hành thanh tra, kiểm tra gần 12.000 doanh nghiệp, qua đó phát hiện gần 29.000 lao động chưa đóng, đóng thiếu thời gian phải tham gia BHXH với số tiền 60,5 tỷ đồng.

Toàn cảnh Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tháng 11/2017.
Toàn cảnh Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tháng 11/2017.

Bên cạnh đó, số lao động đóng không đúng mức quy định là 30.772 lao động với số tiền truy đóng do đóng thiếu mức quy định là 28,4 tỷ đồng. Cơ quan BHXH đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 356 đơn vị sử dụng lao động với số tiền là 4,862 tỷ đồng.

Ngoài ra, qua kiểm tra công tác giải quyết chế độ BHXH, BHYT, cơ quan BHXH đã phát hiện các doanh nghiệp sử dụng lao động chi sai BHXH, qua đó thu hồi về Quỹ BHXH hơn 5,4 tỷ đồng; số tiền phải thu hồi do chi sai phải thu hồi về Quỹ BHYT lên tới 71,782 tỷ đồng.

BHXH Việt Nam cho biết, tính đến tháng 10/2017, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là gần 80 triệu người. Tổng thu lũy kế BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHYT từ đầu năm đến hết tháng 10 ước đạt 227.119 tỷ đồng, bằng 80,2% kế hoạch cả năm, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2016. Số chi BHXH, BHYT, BHTN lũy kế đến tháng 10 là 217.783 tỷ đồng.