VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
2 tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu khối doanh nghiệp FDI đạt 25,95 tỷ USD

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

2 tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu khối doanh nghiệp FDI đạt 25,95 tỷ USD

Tính đến ngày 20/2/2019, tổng kim ngạch xuất khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt 25,95 tỷ USD.

29 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD

Kim ngạch xuất khẩu cá tra lập kỷ lục 2,26 tỷ USD

Kim ngạch xuất khẩu nông sản tại nhiều thị trường chủ lực bị sụt giảm

Thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch Đầu tư) cho thấy, trong 2 tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt 25,95 tỷ USD, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 70,7% kim ngạch xuất khẩu.

Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 25,31 tỷ USD, tăng 3,2% so với cùng kỳ 2018 và chiếm 69% kim ngạch xuất khẩu.

Bên cạnh đó, nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt 21,47 tỷ USD, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 58,4% kim ngạch nhập khẩu.

Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2019, trong khi cả nước nhập siêu 84 triệu USD thì khu vực đầu tư nước ngoài vẫn xuất siêu 4,48 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 3,84 tỷ USD không kể dầu thô.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM