Người định cư ở nước ngoài có được lĩnh lương hưu ở Việt Nam?

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Ông Chu Văn Keng sinh năm 1951, tốt nghiệp trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Từ tháng 5/1972 đến tháng 1/1974 là lính Hải quân, từ tháng 2/1974 đến tháng 5/1988 là cán bộ Thống kê, sau đi lao động hợp tác tại Đức, hết thời hạn, từ năm 1990 đến nay ông Keng tiếp tục ở lại Đức sinh sống và làm việc. Ông Keng hỏi, ông có được hưởng chế độ hưu trí không?

Về vấn đề này, bà Trần Thị Thúy Nga, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Ngày 13/7/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg quy định việc tính thời gian công tác để hưởng chế độ hưu trí, tử tuất đối với cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, quân nhân và công an nhân dân thuộc biên chế của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang được cơ quan, đơn vị cử đi công tác, học tập, làm việc có thời hạn đã xuất cảnh hợp pháp ra nước ngoài, đã về nước trước ngày 1/1/2007 nhưng không đúng hạn.

Hiện nay, theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành chưa có quy định giải quyết chế độ hưu trí đối với người đang định cư tại nước ngoài như nêu trong kiến nghị.