TP. Hồ Chí Minh:

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Đức Thắng

Lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và nợ đọng trong xây dựng cơ bản trong năm 2018 trên địa bàn.

Một công trình được đầu tư từ nguồn ngân sách TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Đức Thắng
Một công trình được đầu tư từ nguồn ngân sách TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Đức Thắng

Năm 2018, TP Hồ Chí Minh đã lập kế hoạch đầu bố trí vốn đầu tư công đợt 1 số tiền gần 29 ngàn tỷ đồng cho các dự án ODA, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư và các dự án chuyển tiếp.

Để đảm bảo tiến độ giải ngân nguồn vốn này, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, ông Trần Vĩnh Tuyến yêu cầu từng Giám đốc sở ngành, Chủ tịch quận, huyện và chủ đầu tư trực tiếp ký văn bản cam kết giải ngân nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 1 này.

Đến ngày 07/01/2018, các sở ngành, địa phương phải giải ngân đạt ít nhất 50% lượng vốn được bố trí. Ngày 31/7/2018, những cơ quan, đơn vị có mức giải ngân dưới 50% vốn được bố trí phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm trách nhiệm tập thể và cá nhân, người đứng đầu.

Để tránh nợ đọng vốn xây dựng cơ bản, Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến cũng yêu cầu các sở ngành, quận huyện không được buộc nhà thầu ứng trước vốn thực hiện khi dự án chưa được bố trí vốn. Các sở ngành, quận huyện phải chịu trách nhiệm về tình trạng nợ đọng vốn xây dựng cơ bản và phải cân đối nguồn vốn để xử lý dứt điểm nợ đọng trong đầu tư xây dựng cơ bản trong phạm vi đơn vị, địa bàn quản lý.