Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đối với những doanh nghiệp trong 16 ngành

Theo kinhtevadubao.com.vn

(Tài chính) Đó là một nội dung quan trọng được nêu bật tại Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg, ngày 17/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước.

Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đối với những doanh nghiệp trong 16 ngành
Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đối với những doanh nghiệp hoạt động trong 16 ngành. Nguồn: internet

Cụ thể, Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đối với những doanh nghiệp hoạt động trong 16 ngành, lĩnh vực: 1- Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phục vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ; 2- Sản xuất, cung ứng vật liệu nổ công nghiệp; 3- Sản xuất, cung ứng hóa chất độc; 4- Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh; 5- Quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đô thị; điều hành giao thông vận tải đường sắt quốc gia, đô thị; 6- Quản lý khai thác các cảng hàng không, sân bay có vai trò, vị trí quan trọng đối với quốc phòng, an ninh; dịch vụ bảo đảm hoạt động bay; 7- Bảo đảm hàng hải; 8- Cung ứng dịch vụ bưu chính công ích; 9- Xổ số kiến thiết; 10- Xuất bản (không bao gồm lĩnh vực in và phát hành xuất bản phẩm); 11- In, đúc tiền; 12- Đo đạc bản đồ phục vụ quốc phòng, an ninh; 13- Quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện, kè đá lấn biển; 14- Trồng và bảo vệ rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; 15- Tín dụng chính sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; 16- Những doanh nghiệp thành viên có vai trò chủ yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển, nắm giữ các bí quyết kinh doanh, công nghệ mà tập đoàn, tổng công ty nhà nước cần thiết phải nắm giữ 100% vốn để thực hiện các nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh chính được giao.

Bên cạnh đó, Quyết định cũng phân rõ 7 loại doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ từ 75% tổng số cổ phần trở lên gồm:  1- Quản lý, khai thác, bảo trì cảng hàng không, sân bay (trừ các cảng hàng không, sân bay thuộc diện Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ); 2- Quản lý, khai thác cảng biển tổng hợp quốc gia, cửa ngõ quốc tế; 3- Quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ, đường thủy nội địa; 4- Bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia; 5- Cung cấp cơ sở hạ tầng viễn thông; 6- Khai thác khoáng sản quy mô lớn; 7- Khai thác dầu mỏ và khí tự nhiên.

8 loại doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ từ 65% đến dưới 75% tổng số cổ phần gồm: 1- Chế biến dầu mỏ và khí tự nhiên; 2- Sản xuất thuốc lá điếu; 3- Những doanh nghiệp đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho phát triển sản xuất và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc ở miền núi, vùng sâu, vùng xa; 4- Trồng và chế biến cao su, cà phê, trồng và quản lý rừng trồng tại các địa bàn chiến lược, miền núi, vùng sâu, vùng xa gắn với quốc phòng, an ninh; 5- Những doanh nghiệp có vai trò đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, bình ổn thị trường, hoạt động trong các ngành, lĩnh vực sau: Bán buôn thuốc phòng bệnh, chữa bệnh; bán buôn lương thực; bán buôn xăng dầu; 6- Tài chính, ngân hàng (không bao gồm bảo hiểm, chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính); 7- Vận chuyển hàng không; 8- Phân phối điện.

Có 9 loại doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần: 1- Thoát nước đô thị; 2- Vệ sinh môi trường; 3- Chiếu sáng đô thị; 4- Khai thác, sản xuất và cung cấp nước sạch đô thị; 5- Điều tra cơ bản về địa chất, khí tượng thủy văn; khảo sát, thăm dò, điều tra về tài nguyên đất, nước, khoáng sản và các loại tài nguyên thiên nhiên; 6- Sản xuất, lưu giữ giống gốc cây trồng vật nuôi và tinh đông; sản xuất vắcxin sinh phẩm y tế, vắcxin thú y; 7- Sản xuất hóa chất cơ bản, phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật; 8- Trồng và chế biến cao su, cà phê, trồng và quản lý rừng trồng tại các địa bàn không thuộc diện doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ từ 65% đến dưới 75% tổng số cổ phần; 9- Vận tải đường biển quốc tế; vận tải đường sắt.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 06/8/2014.