Nhà thầu vi phạm về cung cấp thiết bị, xử lý thế nào?

Theo chinhphu.vn

Trường hợp nhà thầu trúng thầu vi phạm các cam kết trong hợp đồng thì nhà thầu sẽ bị tịch thu bảo đảm thực hiện hợp đồng. Bên mời thầu có thể mời nhà thầu xếp thứ hai vào để tiến hành thương thảo.

Ảnh minh họa. Nguồn: interrnet
Ảnh minh họa. Nguồn: interrnet

Cơ quan của ông Phạm Trường Sơn (TPHCM) tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm hàng hóa, nhưng gần đến ngày giao nhận hàng đơn vị trúng thầu thông báo không cung cấp được chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q), chỉ cung cấp được chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O).

Trong hồ sơ yêu cầu và ký kết hợp đồng đã có nội dung "khi tiến hành giao nhận hàng hóa đơn vị trúng thầu phải cung cấp được C/Q và C/O trước khi giao hàng".

Ông Sơn hỏi, trường hợp này cơ quan ông sẽ thu hồi bảo lãnh hợp đồng và mời đơn vị xếp thứ hai trong danh sách lựa chọn nhà thầu đến để thương thảo hợp đồng có được không? Nếu được thì đơn giá thực hiện theo đơn giá của đơn vị xếp thứ hai hay đơn giá của đơn vị hủy hợp đồng? Trường hợp không thương thảo được theo đơn giá của đơn vị hủy hợp đồng thì cơ quan ông phải xử lý như thế nào?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm b, Khoản 5, Điều 66 Luật Đấu thầu quy định một trong các trường hợp nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng là vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng.

Theo đó, trường hợp nhà thầu trúng thầu vi phạm các cam kết trong hợp đồng thì nhà thầu sẽ bị tịch thu bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định nêu trên. Bên mời thầu có thể mời nhà thầu xếp thứ hai vào để tiến hành thương thảo, hoàn thiện, ký kết hợp đồng trên nguyên tắc việc xét duyệt trúng thầu phải tuân thủ quy định tại Điều 43 Luật Đấu thầu.

Trường hợp việc thương thảo không thành công thì bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư tiến hành hủy thầu theo quy định tại Khoản 1, Điều 17 Luật Đấu thầu để tổ chức đấu thầu lại.