Xác định căn cứ đánh giá kinh nghiệm nhà thầu liên danh

PV. (Tổng hợp)

Đối với gói thầu chia thành nhiều phần độc lập, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu sẽ được đánh giá tương ứng với phần mà nhà thầu tham dự thầu.

Ảnh minh họa. Nguồn: interrnet
Ảnh minh họa. Nguồn: interrnet

Công ty của ông Nguyễn Bảo Minh (Hà Nội) vướng mắc về một số nội dung liên quan đến việc xác định căn cứ để đánh giá kinh nghiệm nhà thầu liên danh.

Cụ thể, Công ty có tham gia gói thầu thi công xây lắp có giá trị 40,3 tỷ đồng. Hồ sơ mời thầu đưa ra tiêu chí đánh giá kinh nghiệm nhà thầu là phải có tối thiểu 3 hợp đồng tương tự đã thực hiện với tư cách là nhà thầu chính hoặc nhà thầu phụ trong thời gian từ năm 2014 đến nay.

Theo đó, hợp đồng tương tự là hợp đồng thỏa mãn 2 điều kiện, tương tự về bản chất và quy mô công việc (có giá trị hơn 28 tỷ đồng và công trình dân dụng cấp II).

Công ty ông có 3 hợp đồng thi công công trình xây dựng dân dụng cấp II, giá trị hợp đồng là 30 tỷ đồng. Công ty A có 3 hợp đồng thi công công trình dân dụng cấp III, giá trị hợp đồng là 15 tỷ đồng.

Vậy, trong trường hợp công ty ông liên danh với Công ty A để tham dự gói thầu trên với tỷ lệ liên danh 50% - 50% thì liên danh có được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về hợp đồng tương tự trong hồ sơ mời thầu của gói thầu không?

Giải đáp những nội dung mà ông Nguyễn Bảo Minh quan tâm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Theo hướng dẫn tại Mục 2 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ (Mẫu số 02) ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phải bảo đảm từng thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh; nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm thì nhà thầu liên danh được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu.

Đối với gói thầu chia thành nhiều phần độc lập, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu sẽ được đánh giá tương ứng với phần mà nhà thầu tham dự thầu.

Theo đó, việc đánh giá về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự của nhà thầu liên danh được thực hiện trên cơ sở phần công việc mà từng thành viên đảm nhận trong liên danh.