Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Nhanh chóng vào cuộc triển khai gói hỗi trợ 38.000 tỷ đồng

Đức Trung

Để đảm bảo người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 sớm thụ hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã và đang gấp rút vào cuộc triển khai, thực hiện.

BHXH Việt Nam đã thành lập Tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.
BHXH Việt Nam đã thành lập Tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Nhanh chóng vào cuộc

Đại dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, khó lường và tác động nặng nề kinh tế - xã hội và trực tiếp là đến việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động (NLĐ) và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động (NSDLĐ). Trong bối cảnh đó, để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp (DN), Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính đã có nhiều giải pháp hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân.

Đặc biệt, nhằm tăng cường các chính sách hỗ trợ, giúp DN và NLĐ sớm vượt qua khó khăn của đại dịch, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tiếp tục phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất và khẩn trương trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ với khoảng 38.000 tỷ đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Đề xuất này đã nhận được sự giá cao và đồng thuận của Quốc hội, Chính phủ, người dân và DN.

Ngày 24/9/2021,Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ  NLĐ và NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ BHTN. Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, BHXH Việt Nam đã nhanh chóng triển khai sớm đưa chính sách này vào cuộc sống. Theo đó, ngày 01/10/2021, BHXH Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP với hơn 700 điểm cầu trên cả nước.

Trong gói hỗ 38.000 tỷ đồng, có trên 8.000 tỷ đồng để thực hiện chính sách giảm mức đóng từ 1% còn 0% quỹ tiền lương tháng của những NLĐ tham gia BHTN (thời gian thực hiện giảm trong 12 tháng, từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022) cho khoảng 386.000 đơn vị SDLĐ và trên 30.000 tỷ đồng chi hỗ trợ cho NLĐ từ nguồn kết dư của Quỹ BHTN.

Về nguyên tắc đóng - hưởng, gói hỗ trợ chỉ áp dụng với NLĐ tham gia BHTN và NLĐ có thời gian tham gia dài hơn thì mức hỗ trợ cao hơn.

Về tính chia sẻ được thể hiện qua việc: Nếu như quy định của chính sách BHTN là phải có trên mới 12 tháng tham gia mới được hưởng trợ cấp thất nghiệp, nhưng riêng với gói hỗ trợ này người tham gia dưới 12 tháng cũng được thụ hưởng chính sách hỗ trợ và con số này sẽ lên tới hàng triệu người; NLĐ trong cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, đơn vị công lập, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội… cũng tham gia BHTN nhưng không hưởng gói hỗ trợ này.

Theo ông Nguyễn Thế Mạnh - Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, đây là gói hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt cho NLĐ lớn nhất từ trước đến nay. Gói hỗ trợ thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, chủ động, kịp thời hỗ trợ, chia sẻ khó khăn đối với NLĐ và đơn vị SDLĐ đang gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 với quan điểm chỉ đạo là làm sao triển khai hỗ trợ một cách nhanh nhất, tốt nhất, hiệu quả nhất.

Cũng theo Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh, để chính sách này nhanh chóng đi vào cuộc sống, ngành BHXH chủ động, sẵn sàng vào cuộc. Theo đó, BHXH các địa phương phải sẵn sàng, trên cơ sở nền tảng dữ liệu công nghệ thông tin, mã định danh của từng người tham gia để xác định chính xác số liệu NLĐ và NSDLĐ thuộc diện được hỗ trợ và thời gian tham gia BHTN chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp làm căn cứ tính mức hỗ trợ cho NLĐ; Đồng thời, chuẩn bị nguồn kinh phí để phục vụ việc triển khai, chi trả các chính sách hỗ trợ được kịp thời, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

BHXH Việt Nam đã thành lập Tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Tổ công tác có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện chi trả trợ cấp của BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Đồng thời, chủ động nắm bắt khó khăn, vướng mắc phát sinh trong triển khai để có giải pháp kịp thời, tránh sai sót, nhầm lẫn trong quá trình thực hiện, cảnh báo lạm dụng, trục lợi chính sách…

“Phấn đấu đến ngày 5/10/2021 hoàn thành chính sách hỗ trợ giảm mức đóng từ 1% xuống 0% cho khoảng 386.000 đơn vị SDLĐ; trong tháng 10/2021, cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ cho NLĐ có tài khoản ngân hàng tại các đơn vị SDLĐ” – Ông Nguyễn Thế Mạnh cho biết.

Trình tự, thủ tục cần thiết để nhận tiền hỗ trợ

Tại Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ BHTN đã quy định cụ thể về trình tự các bước và thủ tục thực hiện. Theo đó, cơ quan BHXH lập danh sách NLĐ đang tham gia BHTN theo Mẫu số 01 gửi NSDLĐ. Chậm nhất đến hết ngày 20/10/2021, cơ quan BHXH hoàn thành việc gửi danh sách đến tất cả NSDLĐ và công khai thông tin danh sách NLĐ thuộc đối tượng hỗ trợ trên trang thông tin điện tử của BHXH cấp tỉnh.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách do cơ quan BHXH gửi, NSDLĐ công khai danh sách NLĐ thuộc đối tượng được hỗ trợ để người lao động biết, đối chiếu, bổ sung thông tin (nếu có). Sau đó, NSDLĐ lập và gửi danh sách NLĐ có thông tin đúng, đủ và BLĐ tự nguyện không nhận hỗ trợ theo Mẫu số 02 đến cơ quan BHXH.

Trường hợp có thông tin NLĐ cần điều chỉnh thì NSDLĐ lập theo Mẫu số 03, kèm theo hồ sơ chứng minh thông tin điều chỉnh theo quy định đến cơ quan BHXH chậm nhất đến hết ngày 10/11/2021.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách NLĐ đúng, đủ thông tin và trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được danh sách NLĐ điều chỉnh thông tin do NSDLĐ gửi, cơ quan BHXH chi trả tiền hỗ trợ, khuyến khích chi trả qua tài khoản ngân hàng của NLĐ. Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan BHXH thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.