Nhiều lợi ích khi thực hiện Cơ chế một cửa đường hàng không

Minh Anh

Toàn bộ thông tin sẽ được đưa về một đầu mối khi thực hiện Cơ chế một cửa đường hàng không thông qua Hệ thống một cửa quốc gia. Đó là lợi ích cho tất cả các bên liên quan khi thực hiện Cơ chế một cửa đường hàng không thông qua hệ thống một cửa quốc gia.

Công chức Chi cục HQ Nội Bài thực hiện công tác giám sát tại nhà ga quốc tế T2.
Công chức Chi cục HQ Nội Bài thực hiện công tác giám sát tại nhà ga quốc tế T2.

Giảm thời gian, chi phí khi thực hiện khai báo thông tin

Theo Cục Hải quan TP. Hà Nội, Hệ thống một cửa quốc gia đã được triển khai thí điểm tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài từ ngày 1/1/2017, với việc tiếp nhận thông tin điện tử về hàng hóa với hãng hàng không đầu tiên là Vietnam Airlines. Tính đến giữa tháng 5/2019, tất cả các hãng hàng không và kho hàng không đã có văn bản cam kết tham gia thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia.

Từ ngày 1/6/2019, số hãng hàng không thực hiện khai báo thông tin điện tử về hàng hóa, hành khách, hành lý, tổ bay tại Nội Bài là 51/51 hãng hàng không (đạt 100%); số hãng hàng không có khai thác hàng hóa tại Nội Bài đã gửi thông tin điện tử về hàng hóa là 48/48 (đạt 100%). Đến ngày 1/10/2019, Hệ thống một cửa quốc gia đã đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ xử lý tự động thông tin điện tử do các hãng hàng không khai báo đạt trên 95%.

Trên cơ sở đó, ngày 17/3/2020, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã ban hành kế hoạch triển khai chính thức Hệ thống một cửa quốc gia, thực hiện thủ tục điện tử và đối với toàn bộ các chuyến bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua Hệ thống một cửa quốc gia theo Nghị định số 59/2018/NĐ-CP và Nghị định số 85/2019/NĐ-CP.

Theo Cục Hải quan Hà Nội, việc triển khai Cơ chế một cửa đường hàng không thông qua Hệ thống một cửa quốc gia có nhiều điểm mới. Trong đó quan trọng nhất là các hãng hàng không cung cấp thông tin bằng phương thức điện tử cho các cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý phương tiện vận tải hàng không. Trước đây, các văn bản quy định quản lý phương tiện vận tải hàng không tại sân bay quốc tế được quy định riêng rẽ bởi các cơ quan khác nhau, thiếu đồng bộ. Chẳng hạn, trong lĩnh vực Hải quan yêu cầu các hãng hàng không cung cấp thông tin về hành khách, hàng hóa và hành lý, về chuyến bay. Cơ quan an ninh cửa khẩu và quản lý xuất nhập cảnh thì yêu cầu cung cấp trước thông tin hành khách. Cơ quan cảng vụ hàng không cũng yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ quản lý chung… Tất cả các thông tin này (trừ thông tin về hành khách) đều cung cấp bằng bản giấy. Do vậy, việc chia sẻ và sử dụng thông tin là rất hạn chế.

Vì vậy, khi triển khai Cơ chế một cửa đường hàng không thông qua Hệ thống một cửa quốc gia, toàn bộ các thông tin liên quan được khai báo bằng phương thức điện tử và được liên kết với tất cả hệ thống quản lý của các cơ quan nhà nước tại cảng hàng không…

Khi thông tin được gửi đến một cơ quan quản lý nhà nước, ngay lập tức sẽ tự động chia sẻ cho tất cả cơ quan liên quan, kết nối tất cả các khâu. Việc cung cấp thông tin đặt chỗ hành khách nhằm đảm bảo an ninh hàng không, an ninh quốc gia và ngăn chặn khủng bố, buôn lậu ma túy qua đường không.

Cục Hải quan TP. Hà Nội cho biết, sau một thời gian tích cực chuẩn bị các điều kiện về hệ thống công nghệ thông tin, đào tạo, tuyên truyền, thí điểm tại Nội Bài, đến nay, đơn vị đã sẵn sàng triển khai chính thức Hệ thống một cửa quốc gia tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài theo Nghị định số 85/2019/NĐ-CP và Nghị định số 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Sẵn sàng triển khai chính thức từ tháng 5/2020

Theo Cục Hải quan Hà Nội, việc thu thập thông tin trước về chuyến bay để phân tích và kiểm tra, các cơ quan giúp nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thời gian và nhân lực liên quan đến việc tiếp nhận các hồ sơ giấy thủ công; đồng thời, áp dụng quản lý rủi ro, đảm bảo an ninh, an toàn hàng không, ngăn chặn buôn lậu, khủng bố.

Việc trang bị cũng như quản lý, vận hành hệ thống công nghệ thông tin giúp hiện đại hóa cơ quan quản lý nhà nước, nâng cao năng lực cán bộ công chức. Việc trao đổi thông tin, phối hợp quản lý giữa các cơ quan quản lý tại cảng hàng không góp phần triển khai Chính phủ điện tử tại Việt Nam.

Hiện nay, Cục Hải quan TP. Hà Nội đang phối hợp cùng các đơn vị của Tổng cục Hải quan, cùng các cơ quan liên quan chuẩn bị mọi điều kiện để sẵn sàng triển khai chính thức Hệ thống một cửa quốc gia tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Bên cạnh đó, cùng với việc phối hợp với các hãng hàng không đánh giá thực trạng, nhu cầu để xây dựng hệ thống trao đổi thông tin, kết nối với Hệ thống một cửa quốc gia, cơ quan Hải quan thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn cho cả cán bộ hải quan, các hãng hàng không, đại lý hàng không và người khai hải quan về lĩnh vực này…

Qua việc triển khai thí điểm tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho thấy, Cơ chế một cửa đường hàng không thông qua hệ thống một cửa quốc gia được triển khai thuận lợi, ổn định. Đây là tiền đề để cơ quan hải quan triển khai chính thức hệ thống này từ tháng 5/2020.