Nhiều ưu đãi thuế mới có hiệu lực từ 1/1/2015

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế, từ ngày 1-1-2015, có hàng loạt các ưu đãi về thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế Giá trị gia tăng (GTGT).

Nhiều ưu đãi thuế mới có hiệu lực từ 1/1/2015
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Miễn thuế nhiều khoản thu nhập cá nhân

Trong các quy định mới về thuế TNCN tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế, từ 1/1/2015, nhiều khoản thu nhập sẽ được miễn thuế. Cụ thể là thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế; thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ và thu nhập của thuyền viên làm việc trên tàu. Đối với thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có Giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định, có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống; thu nhập từ trúng thưởng trong casino sẽ không thuộc đối tượng chịu thuế Thu nhập cá nhân.

Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân, bắt đầu từ năm nay, chỉ áp dụng một mức thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần thay cho thực hiện 2 phương pháp tính thuế trước đây. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán cũng được xếp vào danh mục không quyết toán thuế TNCN. Tương tự, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của cá nhân cũng chỉ áp dụng một mức thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng từng lần đối với chuyển nhượng bất động sản thay cho thực hiện 2 phương pháp tính thuế trước đây.

Đối với cá nhân kinh doanh, theo quy định trước đây, thuế TNCN của hộ, cá nhân kinh doanh được xác định căn cứ trên thu nhập chịu thuế tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên doanh thu hoặc doanh thu tính thuế được xác định theo kê khai trừ chi phí kinh doanh và cá nhân kinh doanh được tính giảm trừ gia cảnh khi xác định thu nhập tính thuế và được xác định theo biểu thuế lũy tiến từng phần.

Tuy nhiên, theo quy định mới áp dụng từ 2015, thuế TNCN của các cá nhân kinh doanh được tính nộp theo tỷ lệ trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh. Trong đó, tỷ lệ đối với ngành nghề phân phối, cung cấp hàng hóa là 0,5%; dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu là 2%; sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu 1,5%; hoạt động kinh doanh khác là 1%. Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp có mức thuế là 5%.

Ưu tiên nông lâm nghiệp ở địa bàn khó khăn

Về thuế TNDN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều các Luật về thuế đã bổ sung thu nhập đối với thuế Thu nhập của DN từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản ở địa bàn có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn; thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản vào diện được miễn thuế TNDN. Đồng thời, Luật cũng bổ sung thu nhập từ chuyển nhượng quyền góp vốn; chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, kể cả thu nhập từ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật vào diện thu nhập chịu thuế.

Thu nhập của DN trồng trọt, chăn nuôi, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản; trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng không thuộc địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn được áp dụng thuế suất ưu đãi 15%.

Cũng từ thời điểm Luật này có hiệu lực, nhiều ưu đãi về thuế đối với công nghiệp hỗ trợ sẽ được áp dụng đồng thời với các quy định cụ thể về tiêu chí xác định công nghiệp hỗ trợ để đảm bảo minh bạch, tránh lợi dụng và ưu đãi tràn lan. Trong đó, thu nhập của DN từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đáp ứng một trong các tiêu chí: Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho công nghệ cao theo quy định của Luật Công nghệ cao; Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho sản xuất sản phẩm các ngành dệt - may, da - giày, điện tử - tin học, sản xuất lắp ráp ô tô, cơ khí chế tạo tính đến 1/1/2015 trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất được nhưng phải đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật của Liên minh châu Âu (EU) hoặc tương đương.

Việc thống nhất bỏ quy định khống chế đối với chi quảng cáo, khuyến mại, khánh tiết như trong Luật sửa đổi cũng là một điểm nhấn nhằm khuyến khích các DN phát triển thị trường. Tuy nhiên, cùng với việc bỏ quy định này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý chặt chẽ trong việc hạch toán chi phí quảng cáo, tránh việc lợi dụng cơ chế thông thoáng để gian lận, trốn thuế.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều các Luật về thuế đã bổ sung đối tượng không chịu thuế GTGT đối với hoạt động đóng mới tàu đánh bắt xa bờ; chuyển 3 nhóm mặt hàng thuộc diện áp dụng thuế GTGT thuế suất 5% là phân bón; thức ăn gia súc, gia cầm, vật nuôi; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp sang đối tượng không chịu thuế GTGT.

Đối với thuế Tài nguyên, nước thiên nhiên dùng cho nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp được chuyển từ đối tượng được miễn thuế sang đối tượng không chịu thuế.