Nhóm Ngân hàng Thế giới tăng gói hỗ trợ khẩn cấp ứng phó Covid-19 lên 14 tỷ USD

Theo Gia An/baodauthau.vn

Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) vừa phê duyệt gói hỗ trợ nhanh 14 tỷ USD để giúp các công ty và các quốc gia ngăn chặn, ứng phó và kiểm soát sự lây lan của dịch Covid-19.

ói hỗ trợ sẽ giúp tăng cường các hệ thống ứng phó y tế công cộng. Nguồn: Internet
ói hỗ trợ sẽ giúp tăng cường các hệ thống ứng phó y tế công cộng. Nguồn: Internet

IFC, một thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới, sẽ tăng gói hỗ trợ lên tới 8 tỷ USD từ mức 6 tỷ USD theo đề xuất ban đầu để hỗ trợ các công ty tư nhân và người lao động khắc phục đợt suy thoái kinh tế do tình trạng lây lan nhanh chóng của Covid-19.

Theo đó, IFC sẽ tài trợ cho các ngân hàng đang là khách hàng của IFC, giúp các ngân hàng này có thể tiếp tục cung cấp tài trợ thương mại, hỗ trợ vốn lưu động và cho vay trung hạn cho các công ty tư nhân đang gặp khó khăn do tình trạng gián đoạn của chuỗi cung ứng.

Trong gói hỗ trợ này, IFC sẽ giúp những khách hàng thuộc các ngành kinh tế chịu ảnh hưởng trực tiếp của đại dịch như du lịch và sản xuất - duy trì khả năng chi trả của họ. Gói hỗ trợ cũng dành cho các ngành liên quan đến hoạt động ứng phó với dịch bệnh, bao gồm y tế và các ngành có liên quan, là những ngành đang phải đối mặt với nhu cầu tăng cao về dịch vụ, thiết bị y tế và dược phẩm.

Gói hỗ trợ của IFC có bốn hợp phần: 2 tỷ USD cho Gói hỗ trợ khủng hoảng đối với ngành sản xuất - hàng hóa, dùng để hỗ trợ các khách hàng trong lĩnh vực hạ tầng, sản xuất, nông nghiệp và dịch vụ, là những ngành dễ bị tổn thương trước đại dịch. IFC sẽ cung cấp khoản vay cho các công ty có nhu cầu, và nếu cần thiết sẽ thực hiện đầu tư vốn. Công cụ này cũng sẽ giúp các công ty trong lĩnh vực y tế, là lĩnh vực đang có nhu cầu gia tăng.

2 tỷ USD cho Chương trình tài trợ thương mại toàn cầu hiện tại, giúp giảm nhẹ rủi ro thanh toán của các định chế tài chính để các tổ chức này có thể cung cấp tài trợ thương mại cho các công ty nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa. IFC hy vọng gói hỗ trợ này sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

2 tỷ USD cho Chương trình giải pháp vốn lưu động, sẽ cấp vốn để các ngân hàng ở các thị trường mới nổi mở rộng cho vay nhằm giúp các doanh nghiệp duy trì vốn lưu động, nguồn vốn mà các công ty sử dụng để chi trả các khoản đến hạn và trả lương cho người lao động.

Một cấu phần mới được triển khai theo yêu cầu của các quốc gia và đã được phê duyệt ngày 17/3/2020: 2 tỷ USD cho Chương trình thanh khoản thương mại toàn cầu và Chương trình tài trợ hàng hóa thiết yếu, cả hai chương trình đều hỗ trợ chia sẻ rủi ro với các ngân hàng trong nước để các ngân hàng có thể tiếp tục tài trợ cho doanh nghiệp tại các thị trường mới nổi.

Hiện IFC đã bắt đầu tiến hành triển khai gói hỗ trợ này. Đặc biệt, IFC mới tăng hạn mức tài trợ thương mại cho 4 ngân hàng tại Việt Nam lên 294 triệu USD để những ngân hàng này có thể tiếp tục tài trợ các công ty có nhu cầu, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Được biết, IFC sẽ duy trì tiêu chuẩn cao về trách nhiệm giải trình, trên cơ sở lưu ý đến sự cần thiết phải hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất. Ban giám đốc IFC sẽ phê duyệt các dự án dựa trên tiêu chí về tín dụng, quản trị môi trường, xã hội và tiêu chí tuân thủ, như đã áp dụng trong các gói hỗ trợ khẩn cấp trong quá khứ.