Những khoản phí không được phép thu trong các trường học tại Hà Nội

PV.

Ngày 10/8/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có Công văn số 3026/SGD&ĐT-KHTC về việc hướng dẫn tăng cường công tác quán lý thu chi đầu năm học 2016 - 2017 gửi UBND các quận, huyện thị xã; các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên và các đơn vị trực thuộc.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đối với các khoản đóng góp tự nguyện để sửa chữa nhỏ hoặc mua sắm trang thiết bị của nhà trường: Công văn quy định thực hiện thu theo nguyên tắc không ép buộc hay bình quân hóa mức đóng góp đối với phụ huynh học sinh. Bên đóng góp không được gắn bất kỳ điều kiện ràng buộc nào về đặc quyền, đặc lợi trong việc thụ hưởng dịch vụ giáo dục hoặc quyền khai thắc lợi ích kinh tế phát sinh từ tài sản, kinh phí đã đóng góp cho nhà trường.

Đối với kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh: Công văn nêu rõ Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh; không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học các khoản ủng hộ theo nguyên tắc tự nguyện hoặc không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh như: bảo vệ cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; Mua sắm máy móc, trang thiết bị đồ dùng dạy học cho nhà trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Việc thu chi kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ; trên cơ sở dự kiến kế hoạch chi tiêu sau khi đã được thống nhất của toàn thể các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.

Sau khi chi tiêu phải báo cáo công khai quyết toán kinh phí tại các cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp và các cuộc họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục chỉ được thu các khoản thu theo quy định, không trực tiếp thu kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh; không thu gộp nhiều khoản thu vào đầu năm học đồng thời thực hiện các khoản thu khác từ người học, cha mẹ người học dưới bất kỳ hình thức nào; Không tùy tiện lập các quỹ hoặc để Ban đại diện cha mẹ học sinh lập quỹ ép buộc học sinh đóng góp dưới danh nghĩa đóng góp tự nguyện.

Sở sẽ thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục, kịp thời chấn chỉnh tình trạng lạm thu, các khoản thu trái quy định và sẽ có hình thức xử lý nghiêm, kịp thời với Hiệu trưởng những cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện thu chi không đúng quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố số điện thoại đường dây nóng để người học, cha mẹ và nhân dân kịp thời phản ánh các hiện tượng thu chi không đúng quy định: 01695122753.

Xem toàn văn Công văn số 3026/SGD&ĐT-KHTC: cv3026_LINY.pdf