Những tiêu chí xác định nhà thầu hợp lệ

PV.

Đơn vị của ông Nguyễn Thanh Hải (TP. Hà Nội) đang thực hiện lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch phát triển giao thông vận tải. Trung tâm Khoa học công nghệ giao thông Đô thị và Đường sắt tham gia dự thầu. Đơn vị này chỉ có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ông Hải hỏi, nếu chỉ xét về năng lực đơn vị thì Trung tâm nêu trên có được tham gia thực hiện hợp đồng kinh tế (lập quy hoạch) không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời về vấn đề này như sau:

Khoản 1, Điều 5 Luật Đấu thầu quy định, nhà thầu là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp; Hạch toán tài chính độc lập; Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật; Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Đồng thời, bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này; Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu; Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn; Phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.

Đối với câu hỏi của ông Hải, nhà thầu được đánh giá là có tư cách hợp lệ khi đáp ứng quy định nêu trên.