Ninh Bình đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của cả nước


Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 15 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khoá XIV sáng ngày 4/12/2019, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình báo cáo những kết quả chủ yếu của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và làm rõ một số nội dung liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội và tài chính - ngân sách năm 2019-2020.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng dự và phát biểu tại kỳ họp. Nguồn: internet
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng dự và phát biểu tại kỳ họp. Nguồn: internet

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, sau 28 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, hiệu quả, Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội đã kết thúc tốt đẹp. Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14 đã hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng về công tác lập pháp; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước (NSNN); giám sát tối cao và tiến hành hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn.

Theo đó, Quốc hội đã thông qua 11 Luật, Bộ luật, 17 Nghị quyết với sự đồng thuận cao  trong đó có: Luật Chứng khoán sửa đổi; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước; Nghị quyết về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN… trên cơ sở thảo luận, xem xét toàn diện, kỹ lưỡng.

Đồng thời, Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến đối với 10 dự án luật, như: Dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi)...

Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân đã khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức để đưa năm 2019 trở thành năm thứ hai liên tiếp đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu Quốc hội đề ra về kinh tế-xã hội.

Toàn cảnh phiên họp. Nguồn: internet
Toàn cảnh phiên họp. Nguồn: internet

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu và các nhiệm vụ chủ yếu của năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh, dự kiến năm 2019 sẽ hoàn thành toàn diện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, là năm thứ 2 liên tiếp ước đạt và vượt toàn bộ 12/12 chỉ tiêu Quốc hội giao, trong đó: 5 chỉ tiêu vượt và 7 chỉ tiêu đạt mục tiêu kế hoạch đề ra; năng lực cạnh tranh tăng 10 bậc; tạo tiền đề vững chắc để bước vào năm 2020 và phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội.

Bộ trưởng cho rằng, những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội của cả nước có sự đóng góp tích cực của tỉnh Ninh Bình. Năm 2019, toàn bộ 16/16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình dự kiến sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch; Tốc độ tăng trưởng (GRDP) cao nhất từ đầu nhiệm kỳ, đạt 10,02%.

Về tài chính - ngân sách, số thu NSNN trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2019 ước đạt 15.280 tỷ đồng, tăng 50,9% so với dự toán HĐND giao và tăng 55,2% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao; là mức tăng rất cao so với mặt bằng chung của cả nước. Chi ngân sách được quản lý, điều hành chặt chẽ, trong phạm vi dự toán, đảm bảo cân đối ngân sách địa phương để đáp ứng nhu cầu chi thường xuyên và các nhiệm vụ chi phát sinh đột xuất...

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng mong muốn Ninh Bình sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng lòng, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu hẹp khoảng cách với các tỉnh trong vùng và cả nước; góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XII, các nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và tài chính ngân sách.