Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

PV.

(Tài chính) Theo phản ánh của ông Nguyễn Tuấn Anh (19 Đường C2, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) hỏi về việc nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Ngày 18/04/2013, Tổng cục Thuế đã có văn bản số 1260/TCT-TNCN giải đáp về vấn đề này.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Theo đó, Công văn của Tổng cục Thuế cho biết:

- Tại tiết b, điểm 3.2, khoản 3, mục V công văn số 486/TCT-TNTN ngày 11/02/2011 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2010 hướng dẫn về nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công:

"Trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng đã bị khấu trừ thuế 10% thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân đó cư trú."

- Tại điểm 3.2, khoản 3, mục V công văn số 230/TCT-TNCN ngày 17/01/2012 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2011 hướng dẫn về nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công:

"Trường hợp cá nhân quyết toán thuế tại nơi cư trú thì nơi cư trú là Chi cục Thuế nơi cá nhân đăng ký thường trú hoặc tạm trú."

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp trong năm 2011 ông Nguyễn Tuấn Anh có thu nhập duy nhất tại Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Hậu Giang nhưng không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ bị khấu trừ 10% thuế TNCN và đã được cấp chứng từ khấu trừ thuế thì ông Nguyễn Tuấn Anh phải tự khai quyết toán thuế và nộp hồ sơ tại Chi cục Thuế nơi ông Nguyễn Tuấn Anh cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).