Nửa đầu năm, thị trường môi giới bảo hiểm tăng trưởng âm

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Theo số liệu của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), 6 tháng đầu năm trong khi thị trường bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ tăng trưởng khả quan thì thị trường môi giới bảo hiểm tăng trưởng âm.

 Nửa đầu năm, thị trường môi giới bảo hiểm tăng trưởng âm
6 tháng đầu năm, tổng doanh thu hoa hồng môi giới bảo hiểm chỉ tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn: internet

Cạnh tranh không lành mạnh níu doanh thu phí đi xuống

6 tháng đầu năm, tổng số phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới ước đạt 2.796 tỷ đồng, giảm 3,7% so với cùng kỳ năm 2013; tổng doanh thu hoa hồng môi giới bảo hiểm là 234 tỷ đồng chỉ tăng 2% so với cùng kỳ năm 2013.

Theo đánh giá của các chuyên gia bảo hiểm, tình trạng sụt giảm doanh thu của thị trường môi giới bảo hiểm là do hầu hết các doanh nghiệp (DN) có mức tăng chi phí lớn hơn nhiều so với mức tăng của doanh thu. Bên cạnh đó, hoạt động đầu tư của nhiều DN không đạt kết quả tốt, thậm chí, có DN chịu thua lỗ lớn.

Bên cạnh đó, thị trường môi giới bảo hiểm vẫn tồn tại nhiều bất cập, tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các DN môi giới bảo hiểm với nhau và giữa DN môi giới bảo hiểm với DN bảo hiểm diễn ra phổ biến, như việc lôi kéo khách hàng dẫn tới việc hạ phí bảo hiểm, mở rộng điều khoản bảo hiểm...

Cục quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết, nhiều DN môi giới bảo hiểm chưa phát huy tối đa hiệu quả, vai trò là cầu nối giữa khách hàng và DN bảo hiểm, chỉ tập trung môi giới trong lĩnh vực phi nhân thọ, bỏ ngỏ các lĩnh vực khác. Bên cạnh đó, DN môi giới chỉ tập trung môi giới cho khách hàng các sản phẩm nghiệp vụ tài sản, thiệt hại, và bảo hiểm tai nạn, sức khỏe…, nhiều nghiệp vụ khác DN môi giới chưa quan tâm, chú trọng.

Đặc biệt, một số DN môi giới chưa tuân thủ các quy định của pháp luật, được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát từ xa, như: hoạt động ngoài phạm vi giấy phép (tư vấn thiết kế sản phẩm bảo hiểm, cung cấp dịch vụ ở nước ngoài); chưa tuân thủ quy định về quản trị, điều hành, nguồn vốn chủ sở hữu; việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp chưa đúng quy định,…

Tăng mạnh thanh tra, kiểm tra DN môi giới

Để tăng cường, nâng cao năng lực hoạt động kinh doanh của các DN môi giới bảo hiểm, cơ quan quản lý cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách phù hợp cho hoạt động môi giới bảo hiểm, tạo điều kiện cho DN môi giới bảo hiểm phát triển.

Bên cạnh đó, bản thân các DN cần nâng cao năng lực quản lý, đặc biệt là quản trị DN để có thể kiểm soát tốt doanh thu, chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tránh tình trạng mức tăng chi phí lớn hơn mức tăng doanh thu.

Thời gian tới, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục triển khai đánh giá, phân tích và trình Bộ Tài chính kết quả phân tích báo cáo tài chính có xác nhận kiểm toán của các DN môi giới bảo hiểm và có đề xuất, kiến nghị, định hướng giám sát, điều chỉnh kịp thời.

Tăng cường kiểm tra các DN môi giới bảo hiểm, cụ thể trong 6 tháng cuối năm sẽ kiểm tra 3 DN môi giới bảo hiểm là công ty Jardine, công ty Thái Bình Dương, công ty Cimeico... nhằm chấn chỉnh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, giúp DN phát triển ổn định. Trước đó, cơ quan quản lý cũng đã kiểm tra 2 DN môi giới là công ty Aon, công ty Toyota Tsusho.

Dự kiến năm 2014, tổng số phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới ước đạt khoảng 5.444 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2013, hoa hồng môi giới bảo hiểm thu được đạt khoảng 480 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2013.

12 DN môi giới bảo hiểm đang hoạt động trên thị trường gồm: công ty môi giới bảo hiểm Aon Việt Nam, công ty môi giới bảo hiểm Marsh Việt Nam, công ty Jardine Lloyd Thompson, công ty Gras Savoye, công ty Toyota Tsusho,  công ty Cimeico, công ty Việt Quốc, công ty Á Đông, công ty Nam Á, công ty Thái Bình Dương, công ty Sao Việt, công ty Đại Việt.