Tỉnh Hậu Giang:

“Nước rút” giải ngân vốn đầu tư công

Theo Ngọc Anh/Báo Hậu Giang

Giai đoạn cuối năm, các chủ đầu tư đang dồn lực tăng khối lượng thi công trên các công trình, dự án, đồng thời “chạy nước rút” để giải ngân kế hoạch vốn đạt tỷ lệ cao nhất.

Các chủ đầu tư tập trung tối đa nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án. Ảnh: Ngọc Anh
Các chủ đầu tư tập trung tối đa nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án. Ảnh: Ngọc Anh

Tính đến ngày 15/10, tổng kế hoạch đầu tư công năm 2022 phân bổ trên 3.582 tỉ đồng. Khối lượng thực hiện đạt 67,86% kế hoạch, cao hơn 10,53% so với cùng kỳ. Giải ngân, đạt trên 67,41% kế hoạch, cao hơn 10,64% so với cùng kỳ, tuy nhiên còn thấp hơn so với kế hoạch năm đề ra.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang, nguyên nhân chủ yếu do công tác đền bù giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về đơn giá, phương án đền bù, khó khăn trong di dời các công trình tiện ích, tranh chấp về đất đai, thủ tục thu hồi đất mất rất nhiều thời gian… Đây là khó khăn lớn đối với việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư công. Các dự án khởi công mới được bố trí vốn đầu năm phải mất nhiều thời gian triển khai các thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế dự toán công trình mới đủ điều kiện để tổ chức đấu thầu thi công.

Trong tổng số 26 đơn vị được giao kế hoạch vốn, có 13 đơn vị giải ngân đạt trên 80%, 5 đơn vị giải ngân trên 60%, 7 đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 60%; đặc biệt có 1 đơn vị chưa giải ngân. Đối với kế hoạch vốn do các địa phương quản lý, tổng kế hoạch vốn phân bổ trên 1.155 tỉ đồng, chiếm 35,58%. Khối lượng thực hiện đạt 68,45% kế hoạch vốn, giải ngân đạt tỷ lệ 68,12%. Trong tổng số 8 đơn vị được giao kế hoạch, có 3 đơn vị giải ngân đạt trên 80%, 3 đơn vị giải ngân trên 60%, 2 đơn vị giải ngân dưới 60%.

Xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2022, các chủ đầu tư cấp tỉnh và huyện đang tiếp tục rà soát, đôn đốc, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh của từng dự án, nhất là các dự án trọng điểm.

Theo Ban Quản lý dự án thị xã Long Mỹ, năm 2022 thị xã Long Mỹ được phân bổ kế hoạch đầu tư công thực hiện 41 công trình, dự án. Trong đó, kế hoạch vốn giao đầu năm trên 60,2 tỉ đồng, thực hiện 22 dự án; kế hoạch vốn giao bổ sung trên 53,3 tỉ đồng triển khai 9 dự án. Tính đến ngày 17-10, giải ngân theo kế hoạch vốn giao đầu năm đã đạt 93,42%; giải ngân theo kế hoạch vốn giao bổ sung cũng đạt trên 55%. Các giải pháp thúc đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án và giải ngân kế hoạch vốn tiếp tục được địa phương “siết chặt”.

Theo ông Nguyễn Tam Khão, Giám đốc Ban Quản lý dự án thị xã Long Mỹ, công tác giải phóng mặt bằng là trở ngại làm ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ giải ngân trong thời gian qua. Để thực hiện hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công 2022 được giao, Ban quản lý dự án đang tăng cường kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện để đảm bảo giải ngân theo kế hoạch vốn được phân bổ. Theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân vốn đầu tư công của các dự án, kịp thời đề xuất điều chỉnh kế hoạch từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có nhu cầu giải ngân vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân hoặc các dự án có khối lượng hoàn thành.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 theo mục tiêu phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 đạt 95-100% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao và giải ngân 100% vốn ngân sách địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã đề nghị các chủ đầu tư thường xuyên rà soát, đôn đốc, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh của từng dự án, nhất là các dự án trọng điểm. Phát huy vai trò của Tổ công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 để đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xử lý các điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công.

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang Nguyễn Đăng Hải, đối với các dự án hoàn thành năm 2022, tập trung tối đa nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn thành công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho nhà thầu; khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành gửi cơ quan tài chính thẩm định, trình phê duyệt theo thẩm quyền.

Riêng các dự án chuyển tiếp, chủ đầu tư phải tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt là các dự án chuyển tiếp có khả năng hoàn thành, bàn giao trong năm 2022 nhằm phát huy hiệu quả đầu tư; tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để giải ngân cho nhà thầu. Tập trung triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư đúng quy định nhằm đảm bảo thời gian giải ngân kế hoạch vốn và tiến độ thực hiện đối với các dự án khởi công mới.

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cũng yêu cầu chủ đầu tư cần kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án. Rà soát kỹ ngay từ khâu chuẩn bị dự án, lựa chọn dự án giao vốn đến công tác thiết kế, đấu thầu, thi công, thủ tục thanh, quyết toán… đối với từng dự án. Tập trung đẩy mạnh tiến độ giải phóng mặt bằng, tháo gỡ vướng mắc phát sinh, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng.

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, nhiệm vụ quan trọng đối với các bộ ngành, địa phương để giải ngân vốn đầu tư công lúc này là đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhất là các nhà thầu là phải tăng tốc thực hiện để có khối lượng giải ngân. Công tác chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu cần quyết liệt hơn. Thời gian còn lại của năm 2022 rất ngắn, do vậy các bộ ngành, địa phương phải chuẩn bị trước các thủ tục để giải ngân vốn đầu tư công khi có khối lượng. Tránh tình trạng dồn dập, như rơi vào thời điểm cuối tháng 12/2022 hoặc cuối tháng 1/2023.