PGS: Tiếp nhận 50% sản lượng sản phầm đầu tiên của NMLD Dung Quất

Theo Cafef

CTCP Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam (PVGas South) thông báo tiếp nhận 50% lô sản phẩm đầu tiên của NMLD Dung Quất và đưa ra thị trường phía Nam tiêu thụ.

Ngày 04/07/2009, Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã tiến hành xuất lô sản phẩm LPG đầu tiên để bán ra thị trường trên con tàu Petrogas 05 với khối lượng vận chuyển là 1.700 tấn. Theo kế hoạch, sản lượng LPG trong tháng 7/2009 của Nhà máy lọc dầu Dung Quất là 33.000 m3 (70% công suất của Nhà máy).

Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam (PVGas South - PGS), chịu trách nhiệm bao tiêu 50%sản lượng LPG của NMLD Dung Quất trong giai đoạn chạy thử đã tiến hành tiếp nhận lô sản phẩm nói trên, vận chuyển về Tổng kho Gò Dầu, Đồng Nai để tiêu thụ tại thị trường phía Nam.

Năm 2009, ước tính tổng nhu cầu tiêu thụ LPG cả nước khoảng 900.000 tấn (74.000 tấn/tháng), trong đó, sản lượng từ Nhà máy khí Dinh Cố đáp ứng được 30% tổng nhu cầu (22.000 tấn/tháng) và nhập khẩu 70% sản luợng.

Sản lượng LPG từ NMLD Dung Quất trung bình mỗi tháng khoảng 26.000 tấn (khi đạt 100% công suất) sẽ góp phần bình ổn thị trường LPG trong nước, nâng tổng sản lượng LPG sản xuất trong nước lên 52.000 tấn/tháng và hạn chế nhập khẩu LPG từ nước ngoài.

Sản phẩm LPG của NMLD Dung Quất đáp ứng TCVN, giá bán được xác định theo nguyên tắc giá thị trường, phù hợp với giá LPG sản xuất trong nước từ NM khí Dinh Cố và cạnh tranh được với nguồn LPG nhập khẩu.