Phải nộp tiền BHYT trước ngày 31/12/2019 để hưởng quyền lợi từ ngày 1/1/2020


Đó là một trong những nội dung được Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn tại Công văn số 2618/BHXH-QLT ngày 13/11/2019 về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) có giá trị sử dụng từ ngày 1/1/2020.

BHXH TP. Hồ Chí Minh đề nghị các cơ sở giáo dục và đào tạo nộp tiền và hồ sơ mua thẻ BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019-2020 trước ngày 31/12/2019. Nguồn: internet
BHXH TP. Hồ Chí Minh đề nghị các cơ sở giáo dục và đào tạo nộp tiền và hồ sơ mua thẻ BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019-2020 trước ngày 31/12/2019. Nguồn: internet

Để đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh cho người tham gia BHYT và thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2020, BHXH TP. Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị sử dụng lao động đóng tiền BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp năm 2019 trước ngày 31/12/2019.

Các cơ sở giáo dục và đào tạo nộp tiền và hồ sơ mua thẻ BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019-2020 trước ngày 31/12/2019.

Trường hợp lập Danh sách tham gia BHYT không kịp do số lượng HSSV tham gia lớn thì cơ sở giáo dục và đào tạo nộp tiền trước ngày 31/12/2019 và nộp hồ sơ trong tháng 01/2020 để thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2020.

Đối với các đối tượng do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, BHXH TP. Hồ Chí Minh đề nghị hoàn tất việc đối chiếu và thanh toán tiền mua thẻ BHYT năm 2019 trước ngày 31/12/2019; Lập Danh sách cấp thẻ BHYT cho các đối tượng có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2020 trong tháng 12/2019 để cấp, phát thẻ BHYT đến tay người tham gia trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng.

Công văn số 2618/BHXH-QLT nêu rõ, trường hợp đơn vị lập và nộp tiền không đúng với thời gian quy định dẫn đến việc cấp thẻ BHYT bị chậm trễ gây ảnh hưởng đến quyền lợi BHYT của người tham gia thì đơn vị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có phát sinh chi phí khám chữa bệnh.