Phấn đấu khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh

PV.

Đó là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trong buổi dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc với nhân dân khối Trung Hòa, phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11), ngày 12/11.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao tặng quà cho khu dân cư Trung Hòa. Nguồn: internet
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao tặng quà cho khu dân cư Trung Hòa. Nguồn: internet

Bày tỏ vui mừng được về dự Ngày hội, Phó Thủ tướng cho biết từ năm 2003 đến nay, vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, hơn 10 vạn khu dân cư trong cả nước cùng đồng loạt tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" để ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận tổ quốc Việt Nam; tổng kết việc thực hiện các cuộc vận động do Mặt trận tổ quốc Việt Nam phát động.

Phó Thủ tướng đề nghị mỗi người dân và cộng đồng dân cư không ngừng phát huy truyền thống, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, cùng cấp ủy Đảng và chính quyền phấn đấu thực hiện thắng lợi các kế hoạch kinh tế-xã hội của phường, thị xã, tỉnh Nghệ An và của cả nước.

Đồng thời, tăng cường hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Chính phủ và Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam phát động, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Phó Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn dân cư khối Trung Hòa tiếp tục thực hiện lời dạy của cha ông về đoàn kết “Một cây làm chẳng nên non/Ba cây chụm lại nên hòn núi cao” cũng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/Thành công, thành công, đại thành công” để chung sức, đồng lòng phấn đấu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh.