Phản hồi về việc giải ngân gói 30.000 tỷ

Theo chinhphu.vn

Bà Nguyễn Thùy An đang vay vốn theo gói tín dụng 30.000 tỷ đồng. Bà An được biết, gói tín dụng này không bị dừng giải ngân từ tháng 6/2016. Hiện bà còn 2 đợt giải ngân sau tháng 6/2016 nhưng ngân hàng cho vay thông báo, chưa có công văn hướng dẫn về việc gia hạn gói vay.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bà An đã liên hệ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và được trả lời, Ngân hàng đã có báo cáo và đang chờ phê duyệt. Bà An đề nghị cơ quan chức năng giải đáp thắc mắc của bà về việc gia hạn gói vay tín dụng nêu trên.

Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau:

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan theo thẩm quyền nghiên cứu, sửa đổi quy định về thời hạn giải ngân gói tín dụng cho vay hỗ trợ nhà ở, ngày 30/5/2016, Ngân hàng Nhà nước đã có Công văn số 3954/NHNN-TD báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án gia hạn Chương trình theo hướng cho phép gia hạn giải ngân tái cấp vốn đối với các hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày 31/3/2016 với các khách hàng cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở, xây dựng mới, cải tạo sữa chữa lại nhà ở của mình tối đa đến ngày 31/12/2016.

Trong khi chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, để chủ động đáp ứng nhu cầu vốn vay của khách hàng, ngày 30/5/2016, Ngân hàng Nhà nước đã có Công văn số 3955/NHNN-TD chỉ đạo các ngân hàng thương mại kể từ ngày 1/6/2016 tiếp tục giải ngân đối với các hợp đồng tín dụng đã ký với khách hàng trước ngày 31/3/2016 bằng nguồn vốn của ngân hàng thương mại theo lãi suất thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng đã ký giữa khách hàng và ngân hàng theo đúng quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN và Thông tư số 32/2014/TT-NHNN.

Sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước sẽ có văn bản thông báo tới các ngân hàng thương mại.