Phạt đến 140 triệu đồng nếu tổ chức cung cấp sai loại hình dịch vụ phụ trợ bảo hiểm


Nghị định số 80/2019/NĐ-CP ngày 01/11/2019 của Chính phủ đã bổ sung quy định về xử phạt đối với các hành vi vi phạm cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm của cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm.

Tổ chức vi phạm khi cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm có thể bị phạt đến 140 triệu đồng. Nguồn: internet
Tổ chức vi phạm khi cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm có thể bị phạt đến 140 triệu đồng. Nguồn: internet

Nghị định số 80/2019/NĐ-CP nêu rõ, phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong 03 hành vi vi phạm khi cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm như sau:

Một là, cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm không đúng loại hình dịch vụ phụ trợ bảo hiểm được quyền cung cấp.

Ngoài ra, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm không đúng loại hình dịch vụ phụ trợ bảo hiểm được quyền cung cấp còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Chứng chỉ về tư vấn bảo hiểm từ 01 đến 03 tháng.

Hai là, cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm không đáp ứng điều kiện cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm theo quy định pháp luật.

Cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm không đáp ứng điều kiện cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm theo quy định pháp luật còn bị phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm từ 01 đến 03 tháng.

Tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm không đáp ứng điều kiện cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm theo quy định pháp luật còn bị phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm từ 01 đến 03 tháng.

Theo Nghị định số 80/2019/NĐ-CP, mức phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong 2 hành vi vi phạm trên khi cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm là mức phạt đối với cá nhân. Mức xử phạt bằng tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân cho cùng hành vi vi phạm, tương đương với 120.000.000 đồng và 140.000.000 đồng.

Ba là, tổ chức không có tư cách pháp nhân cung cấp một trong các dịch vụ phụ trợ bảo hiểm sau: đánh giá rủi ro bảo hiểm, tính toán bảo hiểm, giám định tổn thất bảo hiểm, hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm.