Phát hành thành công trái phiếu chính quyền địa phương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

PV.

Ngày 8/9/2016, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính quyền địa phương năm 2016 do UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát hành.

Ông Lê Ngọc Khánh - Giám đốc Sở Tài chính Bà Rịa - Vũng Tàu và ông Nguyễn Đình Nguyên - Gíám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa Vũng Tàu tại phiên đấu thầu trái phiếu chính quyền địa phương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 8/9/2016. Nguồn: hnx.vn
Ông Lê Ngọc Khánh - Giám đốc Sở Tài chính Bà Rịa - Vũng Tàu và ông Nguyễn Đình Nguyên - Gíám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa Vũng Tàu tại phiên đấu thầu trái phiếu chính quyền địa phương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 8/9/2016. Nguồn: hnx.vn

Đây là phiên đấu thầu 500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm theo Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2016 để huy động nguồn vốn đáp ứng nhu cầu chi cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phiên đấu thầu thu hút 5 thành viên tham dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 1.200 tỷ đồng, gấp 2,4 lần khối lượng gọi thầu. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động thành công 500 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 100%) trái phiếu chính quyền địa phương kỳ hạn 5 năm với lãi suất trúng thầu 6,77%/năm.

Như vậy, kế hoạch phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn thành.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sử dụng cho các dự án phát triển an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2016 và giai đoạn 2016-2020 theo thứ tự ưu tiên sau: Dự án đường Phước Hòa – Cái Mép, dự án hệ thống kênh nội đồng Hồ Sông Ray, dự án Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu.

Trái phiếu chính quyền địa phương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có mệnh giá 100.000 đồng, kỳ hạn 05 năm, lãi suất cố định, thanh toán 01 năm/lần, gốc được hoàn trả khi đáo hạn, nguồn vốn chi trả lãi gốc từ ngân sách của tỉnh. Chủ sở hữu trái phiếu được sử dụng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế, chiết khấu, cầm cố trong các quan hệ tín dụng và quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành.

Sau khi phát hành, Trái phiếu chính quyền địa phương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ được lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết, giao dịch tập trung tại HNX.

Trước Bà Rịa Vũng Tàu đã có 2 tỉnh, thành phố phát hành thành công trái phiếu chính quyền địa phương qua HNX là Hà Nội, Đà Nẵng, góp phần huy động vốn cho đầu tư phát triển tại địa phương.