Phát huy hiệu quả của công tác phối hợp trong phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

Lê Hà - Duy An

Để triển khai hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế (BHYT), thời gian qua, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam và Bộ Y tế đã phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt việc khám chữa bệnh BHYT, góp phần bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

Thời gian qua, nhiều trường hợp đã được Quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT lên đến hàng tỷ đồng.
Thời gian qua, nhiều trường hợp đã được Quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT lên đến hàng tỷ đồng.

Gần 83 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT

Trong thời gian qua, việc thực hiện chính sách, pháp luật BHYT ở nước ta đã đạt được kết quả tích cực.

Sau khi Luật BHYT được ban hành năm 2008, số người tham gia BHYT tăng trưởng vượt bậc qua các năm: Tỷ lệ dân số tham gia BHYT tăng từ 57% (năm 2009) lên 74,7% (năm 2015 - năm đầu tiên Luật BHYT sửa đổi 2014 có hiệu lực) và tính đến hết tháng 6/2023 đã đạt gần 91 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ gần 92% dân số.

Kết quả này cho thấy, hầu hết người dân đã tham gia và được thụ hưởng chính sách BHYT nhân văn, ưu việt của Đảng và Nhà nước ta. Đây là tiền đề quan trọng để nước ta tiếp tục phấn đấu hiện thực hóa mục tiêu đạt 95% dân số tham gia BHYT vào năm 2025 theo Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khoá XII.

Bên cạnh việc phát triển đối tượng tham gia BHYT, để người dân được tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh BHYT ngày càng mở rộng, số lượt khám chữa bệnh BHYT được Quỹ BHYT chi trả tăng cao.

Theo BHXH Việt Nam, trong vài năm trở lại đây, mỗi năm, Quỹ BHYT chi trả trên 100 nghìn tỷ đồng cho việc khám chữa bệnh BHYT. Riêng 6 tháng đầu năm 2023, cả nước có gần 83 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT nội trú và ngoại trú với số tiền giám định, thanh toán trên 57 nghìn tỷ đồng.

Chính sách BHYT đã giúp giảm chi trực tiếp từ “tiền túi” của người dân cho dịch vụ y tế, góp phần tạo sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe, đặc biệt đối với người nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi. Nhiều trường hợp đã được Quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT lên đến hàng tỷ đồng.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, ngành BHXH Việt Nam đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ như: Chủ động, tích cực phối hợp cùng ngành Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trong công tác xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT.

Kịp thời có những giải pháp hiệu quả trong việc tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa cho người tham gia, thụ hưởng các chính sách BHYT theo luật định.

Đảm bảo sử dụng hiệu quả Quỹ BHYT

Bên cạnh kết quả trên, thời gian qua, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Bộ Y tế theo dõi, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo sử dụng hiệu quả Quỹ BHYT.

Với sự kết nối liên thông dữ liệu của gần 13 nghìn cơ sở khám chữa bệnh và ứng dụng hệ thống giám định điện tử, việc quản lý, giám sát chi phí khám chữa bệnh BHYT đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Cụ thể, nếu năm 2017, số chi phí giảm trừ là 2.584 tỷ đồng, năm 2021 giảm trừ hơn 1.414 tỷ đồng đến năm 2022 còn 955 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam đã giám sát chặt chẽ việc đăng ký hành nghề và hành nghề tại các cơ sở khám chữa bệnh thông qua hệ thống thông tin giám định BHYT và kiểm tra trực tiếp tại cơ sở.

Trong các năm qua, BHXH Việt Nam đã phát hiện nhiều trường hợp cấp giấy phép hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh, chứng chỉ hành nghề không đúng quy định (nhân viên y tế không đủ điều kiện vẫn được cấp chứng chỉ hành nghề), hành nghề không đúng quy định (sai phạm vi hoạt động chuyên môn, không đăng ký hành nghề nhưng vẫn khám chữa bệnh...).

Ngoài ra, BHXH Việt Nam cũng đẩy mạnh cải cách hành chính trong khám chữa bệnh BHYT thông qua sử dụng thẻ căn cước công dân để khám chữa bệnh BHYT, thay cho thẻ BHYT giấy để đi khám chữa bệnh; qua đó giúp đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm thời gian cho người dân khi làm các thủ tục khám chữa bệnh…

Cùng với đó, cơ quan BHXH tăng cường tương tác giữa người dân, cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan BHXH. Với việc ứng dụng VssID, người dân có thể biết được lịch sử khám chữa bệnh; tiền đề cho việc xây dựng sổ sức khoẻ điện tử. Đồng thời, cung cấp, chia sẻ dữ liệu người tham gia BHYT, khám chữa bệnh BHYT nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về sức khỏe người dân.

Với mục tiêu đặt quyền và lợi ích chính đáng của người tham gia BHYT, thời gian qua, ngành BHXH Việt Nam và ngành Y tế đã phối hợp chặt chẽ trong xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT hướng tới phát triển bền vững BHYT toàn dân.

Thời gian tới, việc sửa đổi Luật BHYT cần tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ, đồng thuận giữa hai ngành trong xây dựng và thực hiện chính sách, để đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHYT và khả năng cân đối, phát triển bền vững của Quỹ BHYT...