Phát huy tối đa giá trị của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Việt Hoàng

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương có liên quan ban hành Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ngay trong tháng 3/2022.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, việc ban hành quy định trên nhằm mở cơ chế cho phép cơ quan quản lý cung cấp dịch vụ dữ liệu dân cư cho cá nhân, tổ chức có tính phí, tạo nguồn thu để xây dựng, duy trì, quản trị và khai thác dữ liệu; bảo đảm minh bạch, an toàn và đúng pháp luật.

Bộ Công an, Bộ Tài chính phối hợp thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ Liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu thuế, hoàn thành trong tháng 3/2022; đồng thời, đến tháng 12/2022, hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, Chính phủ giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu đề xuất cơ chế bảo đảm kinh phí duy trì, quản trị và khai thác dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; ban hành Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để mở cơ chế cho phép cơ quan quản lý cung cấp dịch vụ dữ liệu dân cư cho cá nhân, tổ chức có tính phí, tạo nguồn thu để xây dựng, duy trì, quản trị và khai thác dữ liệu; bảo đảm minh bạch, an toàn và đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công an kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính, Cơ sở dữ liệu thuế với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế và làm giàu dữ liệu dân cư phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Chủ trì, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí chi thường xuyên trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của các bộ, cơ quan trung ương để thực hiện Đề án theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Triền khai chỉ đạo của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ Công an đã tổ chức tích hợp, cung cấp dịch vụ xác thực thông tin về số Chứng minh nhân dân (9 số) với Căn cước công dân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cơ sở dữ liệu thuế phục vụ xác thực thông tin về người nộp thuế trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thuế.

Trong tháng 3/2022, tiến hành thực hiện kết nối, tích hợp hệ thống xác thực định danh điện tử của Bộ Công an với Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ định danh xác thực, tạo lập tài khoản điện tử cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại các bộ, ngành địa phương. 

Theo Thiếu tá Hoàng Văn Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, C06 (Bộ Công an), những tiện ích được đề cập trong tài khoản định danh điện tử sẽ được dùng song song với các tiện ích được tích hợp trong thẻ căn cước công dân. Nếu công dân thực hiện các giao dịch hành chính với các cơ quan nhà nước mà phải đến trực tiếp, có thể dùng căn cước công dân để quét mã QR. Trên môi trường điện tử, công dân sẽ sử dụng tài khoản định danh điện tử để thực hiện các giao dịch.

Hiện đã có Bộ Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Văn phòng Chính phủ thực hiện kết nối dữ liệu với cơ sở dữ liệu của Bộ Công an. Trong khi đó, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật để chuẩn bị kết nối. Dự kiến, sắp có thêm Bộ Lao động Thương binh và Xã hội kết nối về cơ sở dữ liệu trẻ em...

Từ ngày 25/02/2022, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an đã bắt đầu cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân. Qua đó, người dân khi sử dụng tài khoản định danh điện tử sẽ tiết kiệm thời gian khai báo lại các thông tin cá nhân mỗi khi đi làm thủ tục hành chính; chia sẻ thông tin cá nhân cho bên thứ ba bằng cách quét mã QR Code; giảm thiểu tối đa các giấy tờ cá nhân cần mang theo; thực hiện các dịch vụ công không phải đến tận nơi. Khi sử dụng tài khoản định danh điện tử, công dân sẽ được bảo mật thông tin, tránh bị giả mạo, giúp các giao dịch được an toàn.