Phát sóng phim tài liệu “70 năm ngành Tài chính Việt Nam”

Theo mof.gov.vn

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính (28/8/1945-28/8/2015), Bộ Tài chính xây dựng phim tài liệu “70 năm ngành Tài chính cách mạng Việt Nam”.

Phim tài liệu được xây dựng dựa trên những tư liệu lịch sử về quá trình xây dựng và phát triển cùng những đóng góp của ngành Tài chính trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Phim sẽ được phát sóng trên kênh VTV1-Đài Truyền hình Việt Nam. Thời gian từ 20 giờ 10' đến 20 giờ 45' tối ngày 12/8/2015 (Thứ tư).