Phát triển bảo hiểm y tế bền vững, hiệu quả trong tình hình mới

Đức Bảo - Hà Thu

Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư, đến nay, việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) đạt nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào đảm bảo an sinh xã hội. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để phát triển chính sách BHYT bền vững, hiệu quả.

Ngày 16/4, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”.

Đưa Chỉ thị số 38-CT/TW thực sự đi vào cuộc sống

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh, sau 15 năm triển khai Chỉ thị số 38-CT/TW, với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, có thể khẳng định Chỉ thị này đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện chính sách BHYT từ Trung ương đến địa phương.

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư (ngày 16/4/2024).
BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư (ngày 16/4/2024).

Ngành BHXH Việt Nam đã triển khai Chỉ thị đồng bộ từ Trung ương đến địa phương; phổ biến, quán triệt triển khai các nội dung của Chỉ thị để nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám chữa bệnh và người dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa của chính sách BHYT; tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách về BHYT… Nhờ đó, số lượng người tham gia BHYT ngày càng tăng theo xu hướng năm sau cao hơn năm trước.

Nếu như trước khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 38-CT/TW, năm 2008, toàn quốc mới chỉ có 39,7 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 46,1% dân số, thì đến năm 2023, cả nước đã có hơn 93,3 triệu người tham gia BHYT, tăng gấp 2,3 lần so với năm 2008, đạt tỷ lệ 93,35% dân số, tiệm cận với mục tiêu BHYT toàn dân.

Trong khám chữa bệnh BHYT, hằng năm, bình quân có trên 150 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT với số tiền Quỹ BHYT chi trả trên 100 nghìn tỷ đồng.

Hệ thống khám chữa bệnh BHYT được tổ chức tốt từ Trung ương đến địa phương, bao gồm các cơ sở khám chữa bệnh công lập và tư nhân đã tạo thuận lợi giúp người dân tiếp cận và sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh BHYT.

 Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng Quỹ BHYT, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp với sở, ban, ngành tại địa phương thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm chống lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT và đảm bảo tốt quyền lợi của người tham gia BHYT. Qua đó đã phát hiện nhanh chóng, kịp thời các trường hợp có dấu hiệu lạm dụng hoặc sử dụng Quỹ BHYT không hợp lý, góp phần giảm chi Quỹ BHYT hàng nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả trên, để tạo thuận lợi cho người tham gia BHYT, BHXH Việt Nam đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong khám chữa bệnh BHYT.

Hiện nay, người dân có thể sử dụng đa nền tảng khi đi khám chữa bệnh bằng Căn cước công dân (CCCD), ứng dụng VssID - BHXH số, ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Việc triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng CCCD, người bệnh BHYT chỉ cần sử dụng CCCD để làm thủ tục khám chữa bệnh, giúp đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm thời gian cho cả người bệnh và cán bộ y tế, cơ quan BHXH cũng tiết kiệm được chi phí in ấn và phát hành thẻ BHYT.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam đang thí điểm xác thực thông tin sinh trắc trên CCCD gắn chip trong khám chữa bệnh BHYT;  qua đó giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về khám chữa bệnh BHYT, đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người tham gia.

“Những kết quả trên về công tác BHYT không phải của riêng ngành BHXH Việt Nam, mà là kết quả của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc quyết liệt của cả cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương”, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh.

Hình thành ý thức tự nguyện, tự giác tham gia BHYT của người dân

Khẳng định chính sách BHYT đóng góp tích cực trong đảm bảo an sinh xã hội và công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai cho biết, Quỹ BHYT đã trở thành nguồn tài chính quan trọng góp phần chăm lo sức khỏe cho người dân, mang lại chất lượng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai chúc mừng và ghi nhận những kết quả đạt được được của Ban Cán sự Đảng và ngành BHXH Việt Nam trong thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW thời gian qua. Đồng thời, cảm ơn sự nỗ lực của Ban Cán sự đảng, lãnh đạo và viên chức cơ quan BHXH các cấp; sự phối hợp chặt chẽ của ngành BHXH Việt Nam với các ngành, các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Cơ quan BHXH các cấp chủ động nghiên cứu, tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHYT trong tình hình mới. 
Cơ quan BHXH các cấp chủ động nghiên cứu, tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHYT trong tình hình mới. 

Phát huy kết quả đạt được, để tiếp tục đưa chính sách BHYT đi vào cuộc sống, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, thời gian tới, Ban Cán sự Đảng và công chức, viên chức toàn ngành BHXH Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo các cấp đẩy mạnh truyền thông để mỗi người dân, doanh nghiệp, hộ gia đình nhân thức rõ quyền lợi thiết thực khi tham gia BHYT, từ đó hình thành ý thức tự nguyện, tự giác tham gia.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định, chính sách về BHYT tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT; nâng cao tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn kinh phí khám chữa bệnh BHYT.

Cùng với đó, cơ quan BHXH các cấp chủ động nghiên cứu, tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHYT; kịp thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện, đẩy nhanh tiến độ thực hiện BHYT toàn dân.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện chính sách pháp luật về BHYT; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực BHYT, góp phần quản lý, sử dụng hiệu quả, ngăn ngừa, chống lạm dụng Quỹ Khám chữa bệnh BHYT và đảm bảo tốt quyền lợi BHYT của người tham gia.

Kết luận Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đức Hòa trân trọng cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Bí thư, sự hỗ trợ và tạo điều kiện của các cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp của các bộ, ngành liên quan trong triển khai thực hiện hiệu quả chính sách BHYT.

“Thời gian tới, ngành BHXH Việt Nam tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả chính sách về BHYT, góp phần thực hiện tốt mục tiêu BHYT toàn dân, đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền lợi BHYT của người tham gia và thụ hưởng chính sách và yêu cầu về quản lý quỹ trong bối cảnh phát triển của nền kinh tế - xã hội... ”, ông Nguyễn Đức Hòa nói.

 

Nếu như trước khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 38-CT/TW, năm 2008, toàn quốc mới chỉ có 39,7 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 46,1% dân số, thì đến năm 2023, cả nước đã có hơn 93,3 triệu người tham gia BHYT, tăng gấp 2,3 lần so với năm 2008, đạt tỷ lệ 93,35% dân số, tiệm cận với mục tiêu BHYT toàn dân.